Actualități și strategii de utilizare a melatoninei în practica neurologică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
148 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-30 19:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
612.826:577.171.5 (1)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (202)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (260)
SM ISO690:2012
SMETANCA, Irina. Actualități și strategii de utilizare a melatoninei în practica neurologică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 5(57), p. 107. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011

Actualități și strategii de utilizare a melatoninei în practica neurologică


CZU: 612.826:577.171.5
Pag. 107-107

Smetanca Irina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

Spectrul de acțiune al melatoninei este foarte larg, aceasta permite considerarea melatoninei ca adaptogen universal, care susține bilanțul organismului la un anumit nivel și permite adaptarea tuturor proceselor petrecute la condițiile permanent schimbătoare ale mediului înconjurător și acțiunea locală asupra organismului. S-a constatat acțiunea terapiei cu preparate ce conțin melatonină asupra capacităților intelectualmnestice (constiință clară, activitatea socială și comunicare, îmbunătățirea memoriei la faptele curente) și sfera psiho-emoțională (scăderea labilității emotionale, anxietății, îmbunătățirea dispoziției, micșorarea asteniei) la pacienții studiați.

Cuvinte-cheie
melatonină, insomnii, somn-veghe, dureri cronice,

anxietate