Condiții patologice asociate la pacienții cu sclerodermie sistemică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
357 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-27 10:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.5-004.1:616-01-092 (1)
Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate (135)
SM ISO690:2012
AGACHI, Svetlana; GROPPA, Liliana; ROTARU, Larisa; CHIŞLARI, Lia; BUJOR, Oxana; GANEA, Nadejda. Condiții patologice asociate la pacienții cu sclerodermie sistemică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 115-117. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Condiții patologice asociate la pacienții cu sclerodermie sistemică

Associated pathological conditions in systemic sclerosis patients

Ассоциированные патологические состояния у больных системной склеродермией


CZU: 616.5-004.1:616-01-092
Pag. 115-117

Agachi Svetlana1, Groppa Liliana1, Rotaru Larisa1, Chişlari Lia1, Bujor Oxana2, Ganea Nadejda2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2018


Rezumat

Cunoscând impactul negativ ale condițiilor patologice asociate, pe lot de 210 pacienți cu sclerodermie sistemică a fost demonstrat că maladiile autoimune asociate sunt frecvente la acești pacienți, comorbiditățile depind esențial de vârsta pacienților, prezența unor factori la pacienții cu sclerodermie sistemică pot prognoza dezvoltarea cheratoconjunctivitei sicca și dezvoltarea osteoporozei.

Knowing the negative impact of the associated pathological conditions, it has been demonstrated in a group of 210 patients with systemic sclerosis that associated autoimmune diseases are common in these patients, comorbidities depend essentially on the age of patients, the presence of some factors in patients with systemic scleroderma can predict the development of keratoconjunctivitis sicca and the development of osteoporosis.

Зная отрицательное влияние ассоциированных патологических состояний, у 210 пациентов системной склеродермией было показано, что аутоиммунные заболевания являются частыми у пациентов с системной склеродермией, сопутствующие заболевания существенно зависят от возраста пациента, наличие некоторых факторов у пациентов с системной склеродермией может прогнозировать развитие сухого кератоконъюнктивита и развитие остеопороза.

Cuvinte-cheie
sclerodermia sistemică, condiții patologice asociate, maladii autoimune