Электроприводы переменного тока на базе силовых преобразователей частоты и цифровых контроллеров
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
344 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 15:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.372.54+621.314 (1)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
ОЛЕЩУК, В.И.; PRUDEAK, Roman; SIZOV, Alexandr. Электроприводы переменного тока на базе силовых преобразователей частоты и цифровых контроллеров. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 218-222.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Электроприводы переменного тока на базе силовых преобразователей частоты и цифровых контроллеров

Acţionări electrice de curent alternativ În baza convertizoarelor de putere şi cotrolere digitale

AC electric drives on the base of power converters and digital controllers


CZU: 621.372.54+621.314
Pag. 218-222

Олещук В.И., Prudeak Roman, Sizov Alexandr
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2018


Rezumat

Регулируемые электроприводы переменного тока на базе силовых преобразователей являются одним из наиболее эффективных средств экономии электрической энергии и повышения качества технологических процессов. Описываются особенности функционирования систем регулируемого электропривода, приведены примеры практической реализации систем электропривода различного функционального назначения на современной элементной базе.  

Acţionările electrice reglabile de curent alternativ în baza convertizoarelor de putere constituie unul dintre cele mai eficiente mijloace de economie a energiei electrice şi sporire a calităţii proceselor tehnologice. Sunt descrise particularităţile de funcţionare a sistemelor de acţionări electrice reglabile, sunt prezentate exemple de realizare practică a sistemelor de acţionări electrice cu destinaţie de funcţionare diversă în bază de elemente moderne.  

Adjustable speed electric drives are ones of the most effective means of energy saving and of improvement of quality of technological processes. Peculiarities of operation of controlled electric drives have been described, and examples of implementation of these systems on the base of modern components have been presented.

Cuvinte-cheie
асинхронный электродвигатель,

полупроводниковый преобразователь, регулирование частоты и напряжения

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-57935</cfResPublId>
<cfResPublDate>2012</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția II</cfVol>
<cfStartPage>218</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/57935</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>Электроприводы переменного тока на базе силовых преобразователей частоты и цифровых контроллеров</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>асинхронный электродвигатель; полупроводниковый преобразователь; регулирование частоты и напряжения</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p><em>Регулируемые электроприводы переменного тока на базе силовых преобразователей являются одним из наиболее эффективных средств экономии электрической энергии и повышения качества технологических процессов. Описываются особенности функционирования систем регулируемого электропривода, приведены примеры практической реализации систем электропривода различного функционального назначения на современной элементной базе. </em>&nbsp;</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>Acţionările electrice reglabile de curent alternativ &icirc;n baza convertizoarelor de putere constituie unul dintre cele mai eficiente mijloace de economie a energiei electrice şi sporire a calităţii proceselor tehnologice. Sunt descrise particularităţile de funcţionare a sistemelor de acţionări electrice reglabile, sunt prezentate exemple de realizare practică a sistemelor de acţionări electrice cu destinaţie de funcţionare diversă &icirc;n bază de elemente moderne. </em>&nbsp;</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p><em>Adjustable speed electric drives are ones of the most effective means of energy saving and of improvement of quality of technological processes. Peculiarities of operation of controlled electric drives have been described, and examples of implementation of these systems on the base of modern components have been presented.</em></p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-677</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16831</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13249</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-677</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-677-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Oleschuk</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Valentin</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Олещук</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>В.И.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16831</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16831-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Prudeak</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Roman</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13249</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13249-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Sizov</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Alexandr</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>