Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
419 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-01 16:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3.049.77+621.791.01:669 (1)
Electrotehnică (794)
Tehnologie mecanică în general: procese, scule, mașini, aparate (114)
Metalurgie (82)
SM ISO690:2012
GRECHANYUK, N.; CROITORU, Gheorghe; COLESNIC, Igor. Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 191-195.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum

Starea actuală a lucrărilor în domeniul tehnologiei de topire şi evaporare cu fascicul de electroni a metalelor şi nemetalelor în vid

Современное состояние работ в электронно-лучевой технологии плавления и испарения металлов


CZU: 621.3.049.77+621.791.01:669
Pag. 191-195

Grechanyuk N.1, Croitoru Gheorghe2, Colesnic Igor3
 
1 ООО «Елтекмаш» Винница,
2 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S.,
3 Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2018


Rezumat

Electron beam impact on the metals leading to their heating, melting and evaporation, as a new technological path in the field of material processing has been intensively developed starting from the middle of XX century. This technology allows for a structure of materials can be used in electrical and power generating equipment.  

Tehnologia de prelucrare cu fascicul de electroni a metalelor la instalaţiile de încălzire, topire şi evaporare, ca o filiera tehnologică nouă în domeniul de prelucrare a materialelor a fost intens dezvoltată pornind de la mijlocul secolului XX. Această tehnologie permite obţinerea unei structuri ai materialelor ce pot fi utilizate în electrotehnică şi utilaje generatoare de curent.

Электронно-лучевая технология обработки металлов на установках по нагреванию, плавлению и испарению, как новая технологическая область обработки материалов была интенсивно развита в середине XX-го века. Данная технология позволяет получение структур материалов, которые могут быть использованы в электротехнике и оборудовании генерирующее ток.

Cuvinte-cheie
Electron beam technology, thermal barrier coatings, electric contacts

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-57925</doi_batch_id>
<timestamp>1624025841</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>N.</given_name>
<surname>Grechanyuk</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Croitoru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Igor</given_name>
<surname>Colesnic</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>191</first_page>
<last_page>195</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>