Patologiile orfane: sindromul de lipodistrofie familială parțială
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
949 17
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-29 11:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-056.52-07:616.008.9-092 (1)
Patologie. Medicină clinică (6235)
SM ISO690:2012
ALEXA, Zinaida, CASIEANCIUC, Anastasia. Patologiile orfane: sindromul de lipodistrofie familială parțială. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2017, nr. 3(55), pp. 121-124. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Patologiile orfane: sindromul de lipodistrofie familială parțială

Orphan pathologies: familial partial lipodystrophy

Орфанные заболевания: семейная частичная липодистрофия

CZU: 616-056.52-07:616.008.9-092

Pag. 121-124

Alexa Zinaida12, Casieanciuc Anastasia1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

Lipodistrofia familială parțială reprezintă o patologie genetică extrem de rară, inclusă în ghidul patologiilor orfane. Manifestarea clinică a acesteia presupune repartizarea neuniformă a țesutului adipos în asociere cu un șir de complicații metabolice apărute drept consecință a adipogenezei imperfecte. Pacientul diagnosticat cu lipodistrofie familială parțială necesită o abordare multidisciplinară orientată spre aplanarea dereglărilor metabolice. În articol este descris un caz clinic de lipodistrofi e familială parțială tip 2 diagnosticarea căruia a fost posibilă în rezultatul dezvoltării tulburărilor metabolice specifice.

Familial partial lipodystrophy is a rare disease, caused by gene mutation, introduced in “The National Organization for Rare Disorders Guide”. The Dunnigan-type familial partial lipodystrophy is characterized by a variable loss of fat in the extremities and trunk and excess subcutaneous fat in the chin and supraclavicular area. Associated metabolic abnormalities, which result from imperfect adipogenesis, include severe dyslipidemia, insulin resistance and low leptin level. In this report, we present clinical and genetic features of a woman with familial partial lipodystrophy type 2, diagnosed due to development of the diabetes mellitus.

Семейная частичная липодистрофия является очень редким генетическим синдромом, будучи включённым в регистр орфанных заболеваний. Главным клиническим проявлением выступает неравномерное распределение подкожной жировой ткани. Причиной сему служит мутация генов, отвечающих за липогенез. В качестве осложнений, данное заболевание сопровождается множественными метаболическими нарушениями, которые и определяют момент обращения этих пациентов к врачу. Далее будет описан клинический случай семейной частичной липодистрофии 2-го типа, диагностика которого стала возможной вследствии развития сахарного диабета

Cuvinte-cheie
lipodistrofia familială parțială, prezentare de caz,

diagnostică