Решение оптимизационных задач в энергетике при большом числе ограничений типа равенства
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
306 6
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-16 19:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9 (449)
Economia energiei în general (436)
SM ISO690:2012
GRODEŢKI, Mihail. Решение оптимизационных задач в энергетике при большом числе ограничений типа равенства. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 185-187.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Решение оптимизационных задач в энергетике при большом числе ограничений типа равенства

Soluţionarea problemelor de optimizare în energetică la existenţa multiplelor limitări de tipul egalitate

Solution of optimization tasks in the energy sector under a large number of equality constraints


CZU: 620.9
Pag. 185-187

Grodeţki Mihail
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

Рассматривается способ оптимизации, в основе которого лежит здесь описанный вариант теоретически одношагового метода квадратичного программирования с учетом линейных ограничений типа равенства. Предназначен для решения таких оптимизационных задач в энергетике, в которых необходим учет больших систем уравнений, дающих заполненную матрицу при их линеаризации.  

 the paper describes optimization method based on the theoretically single-step method of quadratic programming which is described here with taking in consideration of linear constrains like equality. Is intended for solution of the optimization tasks in the energy sector, which should be taken into consideration the large equation systems giving the completed matrix with their linearization.  

În lucrare se analizează metoda de optimizare, la baza căreia se află varianta teoretică a metodei cu un pas de programare pătratică descrisă aici cu considerarea limitărilor liniare de tipul egalitate. Este destinată pentru soluţionarea a astfel de probleme în energetică, în care este necesar considerarea sistemelor mari de ecuaţii, ce dau matricea completă la liniarizarea lor.

Cuvinte-cheie
энергетика, оптимизация,

ограничения типа равенства

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-57902</doi_batch_id>
<timestamp>1624073181</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Решение оптимизационных задач в энергетике при большом числе ограничений типа равенства</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihail</given_name>
<surname>Grodeţki</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>185</first_page>
<last_page>187</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>