Возможные варианты функционирования генерирующих источников на территории Молдовы 
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
395 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-03 10:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.9+621.311](478) (5)
Economia energiei în general (446)
Electrotehnică (828)
SM ISO690:2012
КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ТЫРШУ, М.; ГОЛУБ, Ирина. Возможные варианты функционирования генерирующих источников на территории Молдовы . In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 173-177.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Возможные варианты функционирования генерирующих источников на территории Молдовы 

Variante posibile de funcţionare a surselor de generare de pe teritoriul Republicii Moldova

Possible variants of operation of generating power sources in Moldova


CZU: [620.9+621.311](478)
Pag. 173-177

Калинин Л.П., Зайцев Д., Тыршу М., Голуб Ирина
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

В статье представлены результаты исследования установившихся режимов при реализации различных вариантов функционирования генерирующих источников (КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, МГРЭС) в рамках некоторых перспективных сценариев развития молдавской энергосистемы.  

În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor regimurilor stabilite la realizarea diferitor variante de funcţionare a surselor generatoare (CET-1, CET-2, CERS din Moldova)din cadrul unor scenarii de dezvoltare în perspectivă a sistemului electroenergetic al Moldovei.  

The paper present results of steady-state modes of Moldavian transmission network in different scenarios for generation units accommodation.

Cuvinte-cheie
генерирующие источники, потери активной мощности, синхронная работа энергосистем,

расчетная модель