Multiphase power converters and electric drives with synchronized pulsewidth modulation
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
429 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314 (64)
Electrotehnică (910)
SM ISO690:2012
OLESCHUK, Valentin; GRIVA, Giovanni; SIZOV, Alexandr. Multiphase power converters and electric drives with synchronized pulsewidth modulation. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 141-147.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Multiphase power converters and electric drives with synchronized pulsewidth modulation

Сonvertoare şi acţionări electrice multifazate cu modulaţie prin impulsuri de durată variabilă de tip sincron

Многофазные преобразователи и электроприводы с синхронной широтно-импульсной модуляцией


CZU: 621.314
Pag. 141-147

Oleschuk Valentin1, Griva Giovanni2, Sizov Alexandr1
 
1 Institute of Power Engineering of ASM,
2 Politecnico di Torino
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

The paper presents analysis of operation of five-phase and six-phase converters and drives, controlled by algorithms of synchronized pulsewidth modulation (PWM). Basic peculiarities of space-vector-based method of synchronized PWM have been described. It has been shown, that algorithms of synchronized modulation allow providing continuous output voltage synchronization for any operating conditions of multiphase power conversion systems.  

Această lucrarea reprezintă o analiză a funcţionării convertoarelor şi acţionări electrice cu cinci şi şase faze, dirijat în baza algoritmilor de modulaţie prin impulsuri de durata variabilă (MIDV) de tip sincron. S-au descris particularităţile de bază ale metodei MIDV vectoriale sincrone. S-a demonstrat, că algoritmii MIDV sincrone permite o sincronizare continuă a tensiunii de ieşire pentru orice condiţii de funcţionare a sistemelor de convertizoare electrice multifazate.  

Выполнен анализ функционирования пятифазных и шестифазных преобразователей и электроприводов, регулируемых на базе алгоритмов синхронной широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Описаны основные особенности метода синхронной векторной ШИМ. Показано, что алгоритмы синхронной ШИМ позволяют обеспечить непрерывную синхронизацию выходного напряжения многофазных преобразовательных систем при различных режимах работы.

Cuvinte-cheie
five-phase and six-phase inverters, synchronization of the output voltage waveforms,

modulation strategy