Aspecte clinico-evolutive în polichistoza renală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
487 26
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-19 13:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.61-006.31-036.12-06 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (175)
SM ISO690:2012
PASCAL, Rodica; GROPPA, Liliana; ROTARU, Larisa; OPREA, Andrei; RĂZLOG, Tatiana; GROZA, Costina. Aspecte clinico-evolutive în polichistoza renală. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 82-86. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Aspecte clinico-evolutive în polichistoza renală

The aspects of the clinical-evolutionary in polycystic kidney

Клинико-эволюционные аспекты поликистоза почек


CZU: 616.61-006.31-036.12-06
Pag. 82-86

Pascal Rodica1, Groppa Liliana12, Rotaru Larisa21, Oprea Andrei1, Răzlog Tatiana12, Groza Costina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2018


Rezumat

Polichistoza renală este o patologie în care are loc formarea de chisturi în rinichi. Au fost cercetaţi particularităţile clinico-evolutive şi de diagnostic a bolnavilor cu polichistoză renală. Au fost studiat 50 de pacienţi cu polichistoză renală: 30 de femei şi 20 de bărbaţi pe parcursul anilor 2014-2016. S-a depistat că polichistoza renală debutază din copilărie în circa 15-16% din cazuri şi debut la vârsta adultă în circa 85% cazuri. Examinarea ecografi că este metoda-screening ce permite stabilirea diagnosticului clinic, în urma căreia s-a depistat prezenţa chisturilor renale: de la 2-4 în 32% cazuri, chisturi multiple 62% cazuri, polichistoza unicului rinichi 6%.

Polycystic kidney is a pathology in which takes place the formation of cysts in the kidneys. Were investigated the peculiarities of the clinical-evolutionary and diagnosis of patients with polycystic kidney disease. Have been studied 50 patients with polycystic kidney disease: 30 women and 20 men during the years 2014-2016. It was found that polycystic renal debates childhood in about 15-16% of cases and onset at adult age in about 85% cases. Ultrasound examination is the method of screening that allows the establishment of the clinical diagnosis, after which it was detected the presence of cysts of kidney: from 2 to 4 in 32% of cases, cysts multiple 62% of cases, polycystic sole kidney 6%.

Поликистоз почек - это патология, при которой происходит образование кист в почках. Были изучены клинико-эволюционные особенности и диагностики больных с поликистозом почек. Были изучены 50 пациентов с поликистозом почек: 30 женщин и 20 мужчин на протяжении 2014-2016. Было выявлено, что поликистоз почек дебютируют в детстве примерно в 15-16% случаев и в зрелом возрасте – в 85% случаях. Ультразвуковое исследование почек позволяет установить клинический диагноз, в результате которого было выявлено наличие кист почек: от 2-4 в 32% случаев, кисты множественные 62% случаев, поликистоз единственной почки 6%.

Cuvinte-cheie
polichistoza renală, organele interne,

complicaţii

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Aspecte clinico-evolutive &icirc;n polichistoza renală</p>">
<meta name="citation_author" content="Pascal, Rodica">
<meta name="citation_author" content="Groppa, Liliana">
<meta name="citation_author" content="Rotaru, Larisa">
<meta name="citation_author" content="Oprea, Andrei">
<meta name="citation_author" content="Răzlog, Tatiana">
<meta name="citation_author" content="Groza, Costina">
<meta name="citation_publication_date" content="2017/07/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale">
<meta name="citation_volume" content="55">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="82">
<meta name="citation_lastpage" content="86">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Aspecte%20clinico-evolutive%20%C3%AEn%20polichistoza%20renal%C4%83.pdf">