Aspecte clinico-evolutive în polichistoza renală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
452 25
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-05 16:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.61-006.31-036.12-06 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (175)
SM ISO690:2012
PASCAL, Rodica; GROPPA, Liliana; ROTARU, Larisa; OPREA, Andrei; RĂZLOG, Tatiana; GROZA, Costina. Aspecte clinico-evolutive în polichistoza renală. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 82-86. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Aspecte clinico-evolutive în polichistoza renală

The aspects of the clinical-evolutionary in polycystic kidney

Клинико-эволюционные аспекты поликистоза почек


CZU: 616.61-006.31-036.12-06
Pag. 82-86

Pascal Rodica1, Groppa Liliana12, Rotaru Larisa21, Oprea Andrei1, Răzlog Tatiana12, Groza Costina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2018


Rezumat

Polichistoza renală este o patologie în care are loc formarea de chisturi în rinichi. Au fost cercetaţi particularităţile clinico-evolutive şi de diagnostic a bolnavilor cu polichistoză renală. Au fost studiat 50 de pacienţi cu polichistoză renală: 30 de femei şi 20 de bărbaţi pe parcursul anilor 2014-2016. S-a depistat că polichistoza renală debutază din copilărie în circa 15-16% din cazuri şi debut la vârsta adultă în circa 85% cazuri. Examinarea ecografi că este metoda-screening ce permite stabilirea diagnosticului clinic, în urma căreia s-a depistat prezenţa chisturilor renale: de la 2-4 în 32% cazuri, chisturi multiple 62% cazuri, polichistoza unicului rinichi 6%.

Polycystic kidney is a pathology in which takes place the formation of cysts in the kidneys. Were investigated the peculiarities of the clinical-evolutionary and diagnosis of patients with polycystic kidney disease. Have been studied 50 patients with polycystic kidney disease: 30 women and 20 men during the years 2014-2016. It was found that polycystic renal debates childhood in about 15-16% of cases and onset at adult age in about 85% cases. Ultrasound examination is the method of screening that allows the establishment of the clinical diagnosis, after which it was detected the presence of cysts of kidney: from 2 to 4 in 32% of cases, cysts multiple 62% of cases, polycystic sole kidney 6%.

Поликистоз почек - это патология, при которой происходит образование кист в почках. Были изучены клинико-эволюционные особенности и диагностики больных с поликистозом почек. Были изучены 50 пациентов с поликистозом почек: 30 женщин и 20 мужчин на протяжении 2014-2016. Было выявлено, что поликистоз почек дебютируют в детстве примерно в 15-16% случаев и в зрелом возрасте – в 85% случаях. Ультразвуковое исследование почек позволяет установить клинический диагноз, в результате которого было выявлено наличие кист почек: от 2-4 в 32% случаев, кисты множественные 62% случаев, поликистоз единственной почки 6%.

Cuvinte-cheie
polichistoza renală, organele interne,

complicaţii

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Musteaţă, V.G.</dc:creator>
<dc:date>2008-01-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Detectarea în comun a Ph cromozomului, genei de fuziune BCR/ABL şi a proteinei
himerice p 210 este de importanţă practică majoră atît pentru diagnosticul leucemiei mieloide cronice, cît şi pentru evaluarea sigură a răspunsului la tratament. Glivec® este inhibitor al tirozinkinazei şi se aplică cu succes în toate fazele leucemiei mieloide cronice, cel mai înalt răspuns clinico-hematologic şi citogenetic fiind atins în faza cronică a maladiei. Răspunsul clinico-hematologic complet a fost obţinut în faza cronică tardivă şi accelerată la 18 (81,8%) pacienţi peste 1 – 2 luni de terapie cu Imatinib Mesylate şi s-a dovedit net superior (p < 0.05) celui constatat pe fond de chimioterapie convenţională şi IFN-α. GIPAP a perfecţionat semnificativ standardele de diagnostic şi tratament al leucemiei mieloide cronice în Republica
Moldova.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The combined screening for Ph-chromosome and BCR-ABL p210 oncogene is highly useful for the diagnosis assertion, as well as for the reliable evaluation of response to treatment in patients with chronic myeloid leukemia. Glivec® is an inhibitor of tyrosine kinase activity of BCR-ABL and used successfully in all phases of chronic myeloid leukemia, leading to the highest clinico-hematologic and cytogenetic response in chronic phase. Complete hematologic response had been obtained in the late chronic and accelerated phases in 18 (81.8%) patients within 1 – 2 months of the therapy with Imatinib Mesylate and proved to be superior (p < 0.05) 
to that achieved with conventional chemotherapy and IFN-α. GIPAP improved the standards of diagnosis and treatment of chronic myeloid leukemia in Republic of Moldova. </dc:description>
<dc:source>Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu” 9 (3) 268-271</dc:source>
<dc:title>Glivec® - opţiunea curativă de elecţie în leucemia mieloidă cronică
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>