Afectarea sistemului cardiovascular în gută
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
384 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 22:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-002.78+616.1 (1)
Patologie. Medicină clinică (3854)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (625)
SM ISO690:2012
ROTARU, Larisa; GROPPA, Liliana; RUSSU, Eugen; CHIŞLARI, Lia; SÂRBU, Oxana; CAZAC, Victor. Afectarea sistemului cardiovascular în gută. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 67-71. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Afectarea sistemului cardiovascular în gută

Gout and defeat of the cardio-vascular system

Подагра и поражение сердечно-сосудистой системы


CZU: 616-002.78+616.1
Pag. 67-71

Rotaru Larisa12, Groppa Liliana21, Russu Eugen2, Chişlari Lia2, Sârbu Oxana2, Cazac Victor21
 
1 IMSP Spitalul Clinic Republican,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2018


Rezumat

Afectarea sistemului cardiovascular în gută este determinat de ateroscleroza vaselor şi hipertensiunea arterială, acestea fi ind determinate de sindromul metabolic şi hiperuricemie. Scopul lucrării a fost studierea factorilor de risc, particularităţilor clinico-evolutive şi de diagnostic la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare în gută. În perioada 2013-2016 au fost analizate 80 de pacienţi cu guta, dintre care 10 au fost de sex feminin şi 70 de sex masculin. A fost depistat că pe fon de gută: HTA - este stabilită la 73% din pacienţi, dislipidemiile la 60% din pacienţi. Diagnosticarea afectărilor cardiovasculare precoce permite profi laxia complicaţiilor care apar în cadrul gutei.

Impairment of the cardio-vascular system in gout is caused by atherosclerosis of the vessels and the hypertension, they are determined by metabolic syndrome and hyperuricemia. The purpose of this paper was to study the risk factors, peculiarities of the clinical-evolutionary and diagnostic in patients with cardio-vascular disorders in gout. In the 20132016 period were analyzed of 80 patients with gout, of which 10 were female and 70 male. It was found that on the gout: hypertension - is set at 73% of the patients, dyslipidemia in 60% of patients. Diagnosis cardio-vascular early allows for prevention of the complications that arise in the context of gout.

Поражение сердечно-сосудистой системы при подагре определяется атеросклерозом сосудов и артериальной гипертензией, которые обусловлены метаболическим синдромом и гиперурикемией. Целью исследования было изучение факторов риска, особенностей клинического течения, эволюции и диагностики у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы при подагре. За период 2013-2016 были проанализированы 80 пациентов с подагрой, из которых 10 были женщины и 70 мужчин. Было выявлено, что на фоне подагры: гипертония - у 73% пациентов, дислипидемия у 60% пациентов. Ранняя диагностика поражения сердечно-сосудистой системы позволяет проводить профилактику осложнений, возникающих в ходе подагры.

Cuvinte-cheie
guta, sistemul cardio-vascular, dereglările