Power electronic system based on IGBT transistors for phase shift installation
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
299 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-15 13:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+621.314.6 (1)
Economia energiei în general (434)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
TIRSHU, Mihai; KALININ, Lev; BERZAN, Vladimir. Power electronic system based on IGBT transistors for phase shift installation. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 100-106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Power electronic system based on IGBT transistors for phase shift installation

Sistem electronic de putere bazat pe tranzistori IGBT pentru dirijarea cu unghiul instalaţiei de reglare a decalajului de fază

Силовой электронный коммутатор, основанный на IGBT транзисторах для управления углом установки фазов


CZU: 620.9+621.314.6
Pag. 100-106

Tirshu Mihai, Kalinin Lev, Berzan Vladimir
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2018


Rezumat

In paper the innovational technical solution of phase shift installation, which allowing decrease the rated power of installation up to 20% without using of condenser keeping the same performances of installation and up to 50% using the capacitor bank connected in parallel of installation, is described. The scheme of electronic power system used for switching of phase shift is elaborated and shown here as well. Phase shift change is made in steps, and totally we have 14 steps of 4.2 degree each of them. Electronic power system is made on base of IGBT transistors and allowing decreasing of rated power of power keys up to 34% in comparison with analog.  

 În lucrare se prezintă o soluţie tehnică inovativă de realizare a instalaţiei de reglare a decalajului de fază, ce permite reducerea puterii instalate cu până la 20% fără utilizarea băncii de condensatoare în paralel şi cu până la 50% dacă se utilizează banca de condensatoare. Se prezintă de asemenea şi sistemul electronic elaborat utilizat pentru comutarea decalajului de fază necesar. Decalajul de fază se modifică în trepte cu pasul de 4.2 grade. În total sunt 14 trepte, ce dă posibilitate de reglare a decalajului de fază în diapazonul 0-60 grade. Sistemul electronic este realizat în baza tranzistorilor IGBT şi permite reducerea puterii instalate cu până la 34% în comparaţie cu sistemul analog.  

В статье представлено новое инновационное техническое решение реализации фазоповоротного устройства, которое позволяет снизить на 20% установленную мощность, если не использовать конденсатор параллельно и на почти 50%, если включить банку конденсаторов. Также представлена силовая электронная система для коммутации необходимого угла фазового сдвига. Угол меняется ступенчато с шагом 4.2 градуса, всего 14 ступеней, которые позволяют менять угол в диапазоне 0-60 градусов. Предложенная система имеет установленную мощность на 34% меньше по сравнению с аналогом.

Cuvinte-cheie
PST, power electronic, phase shift