Вычислительный комплекс для мониторинга и анализа энергетической безопбезопасности
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
459 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-31 22:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.896:620.9 (1)
Inteligență artificială (172)
Economia energiei în general (456)
SM ISO690:2012
БЫКОВА, Е.В.; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; ЧИНИК, Мария; ГРОДЕЦКИЙ, Михаил; КИРИЛЛОВА, Татьяна. Вычислительный комплекс для мониторинга и анализа энергетической безопбезопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 63-69.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Вычислительный комплекс для мониторинга и анализа энергетической безопбезопасности

Сomplex de calcul pentru monitorizarea şi analiza securităţii energetice

Computer system for monitoring and analysis of energy security


CZU: 004.896:620.9
Pag. 63-69

Быкова Е.В., Постолатий В.М., Чиник Мария, Гродецкий Михаил, Кириллова Татьяна
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 6 ianuarie 2018


Rezumat

В статье описаны методология мониторинга индикаторов энергетической безопасности. Она использована в вычислительном комплексе для анализа и мониторинга показателей энергетической безопасности Вычислительный комплекс имеет разветвленную структуру, которая включает базу энергетических данных . Определение значений индикаторов, общей интегральной оценки, динамики изменения индикаторов, прогнозирования значения, моделирования сценариев угроз . можно выполнить , используя вычислительный комплекс  

This article describes the methodology for monitoring indicators of energy security. It is used in the computer system to analyze and monitor the performance of energy security Computing system has a broad framework that includes energy data base. The determining the values of the indicators, the overall integrated assessment, dynamics indicators, forecasting values, simulation of threats. can be done using computer system  

Acest articol descrie metodologia pentru monitorizarea indicatorilor securității energetice. Acesta este utilizată în sistemul informatic pentru analiza și monitorizarea performanțelor securităţii energetice. Sistemul informaţional conţine o structură ramificată, care include baza de date energetice. Determinarea valorilor indicatorilor, stării integrale generale, dinamicii schimbării indicatorilor, prognozarea valorilor, modelarea scenariilor de pericol pot fi efectuate în baza acestui sistem informaţional de calcul. 

Cuvinte-cheie
Энергетическая безопасность, угроза, индикатор, вычислительный комплекс