Прогнозирование индикаторов энергетической безопасности
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
353 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-19 17:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+621.311.1 (2)
Economia energiei în general (434)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
ГРОДЕЦКИЙ, Михаил; БЫКОВА, Е.В.. Прогнозирование индикаторов энергетической безопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 57-62.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Прогнозирование индикаторов энергетической безопасности

Prognozarea indicatorilor securităţii energetice

Forecasting of indicators of energy security


CZU: 620.9+621.311.1
Pag. 57-62

Гродецкий Михаил, Быкова Е.В.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 6 ianuarie 2018


Rezumat

For the analysis and monitoring of energy security uses dynamic model of indicators, reflecting the state of and changes, including structural, in the energy sector and make it possible to determine the boundaries of the possible development of the industry. Proposed requirements for such models and corresponding to the requirements of their mathematical form. The methods of their calculation. Provides information about developed for this purpose tools.  

Pentru analiza și monitorizarea securităţii energetice se utilizează modele dinamice ale indicatorilor care reflectă starea și modificările, inclusiv structurale, în sectorul energetic și permit prognozarea limitele posibile de dezvoltare a sectorului. În lucrare se propune cerinţele către astfel de modele și forma matematică ce corespunde acestor cerinţe. Se examinează metodele de calcul al acestora. Sunt aduse date privind instrumentele dezvoltate în acest scop.  

Для анализа и мониторинга энергетической безопасности используются динамические модели индикаторов, отражающие состояние и изменения, в том числе структурные, в энергетической отрасли и позволяющие прогнозировать границы возможного развития отрасли. Предлагаются требования к таким моделям и соответствующая этим требованиям их математическая форма. Рассматриваются методы их вычисления. Приводятся сведения о разработанном для этой цели инструментарии.  

Cuvinte-cheie
Энергетическая безопасность, прогнозирование,

динамические модели индикаторов, инструментарий