Энергетика пищевых нанотехнологий
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
391 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-15 08:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
664-022.532 (1)
Producerea și consevarea alimentelor solide (183)
SM ISO690:2012
BURDO, Oleg. Энергетика пищевых нанотехнологий. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 32-38.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Энергетика пищевых нанотехнологий

Energetica nanotechnologiilor de alimentare

Energy of food nanotechnology


CZU: 664-022.532
Pag. 32-38

Burdo Oleg
 
Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 6 ianuarie 2018


Rezumat

Обсуждаются перспективы нанотехнологий при производстве пищевых продуктов. Предлагаются направления для снижения энергетических затрат путем воздействия на естественные наномасштабные объекты. Рассмотрены перспективы внедрения нанотехнологий в производствах продуктов питания. Проведен анализ нанопроцессов при пастеризации, сушке, экстрагировании и концентрировании сырья. Приведены результаты влияния электромагнитных полей на микроорганизмы.  

The prospects of nanotechnology implementation in production of foodstuff were considered. In the paper the ways of energy consumption lowering by the action on natural nanoscale objects are suggested. The analysis of nanoprocess during pasteurization, drying, extraction and raw material concentrating is done. The results of the electromagnetic fields influence on the microorganisms are given. The estimation of power expenses of nanotechnologies gradual introduction in different areas was carried out.  

Au fost luate în consideraţie perspectivele de implementare a nanotehnologiei în producţia de alimente. În lucrare sunt sugerate căile de reducere a consumului de energie pe obiecte naturale la scara nanometrică. A fost făcută analiza nanoprocessului în timpul pasteurizării, uscării, extracţiei de materii prime şi de concentrare. Sunt date rezultatele de influenţă a câmpurilor electromagnetice asupra microorganismelor. Au fost estimate cheltuielile de energie la introducerea treptată a nanotehnologiilor în diferite domenii.

Cuvinte-cheie
нанотехнологии, энергия,

бародиффузия, пища