Afectarea renală în gută
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
513 42
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-08 14:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-002.78+616.613-003.7 (1)
Patologie. Medicină clinică (3850)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (210)
SM ISO690:2012
ROTARU, Larisa; GROPPA, Liliana; RUSSU, Eugen; CHIŞLARI, Lia; DESEATNICOVA, Elena; CAZAC, Victor. Afectarea renală în gută. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 62-66. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Afectarea renală în gută

Gout and impaired renal function

Подагра и поражение почек


CZU: 616-002.78+616.613-003.7
Pag. 62-66

Rotaru Larisa12, Groppa Liliana21, Russu Eugen1, Chişlari Lia1, Deseatnicova Elena1, Cazac Victor12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2018


Rezumat

Asociaţiile între gută şi bolile renale au fost deja de mult timp recunoscute. Scopul lucrării a fost studierea particularităţilor clinice şi de evoluţie în timp a afectării renale la pacienţii cu gută. Au fost selectaţi analizei un număr de 50 de pacienţi cu gută în perioada anilor 2014-2016. A fost depistat că nefropatia cronică gutoasă are o evoluţie cu agravare în timp şi nefrolitiaza urică este cea mai frecventă manifestare renală a gutei. Profi laxia maladiilor renale este primordială în gută, deoarece disfuncţia renală duce la scăderea excreţiei acidului uric, şi astfel se creează un cerc vicios în evoluţia gutei.

Associations between gout and renal diseases have been already for a long time recognized. The purpose of this paper was to study the clinical particularities and evolution over time of renal disease in patients with gout. They have been selected for analysis a total of 50 patients gout in the period of 2014-2016. Have been found that nephropathy chronic gouty has an evolution with worsening in time and nephrolithiasis uric is the most common manifestation of renal gout. Prophylaxis of diseases kidney is paramount in gout, because the renal dysfunction leads to decreased excretion of uric acid, and this creates a vicious circle in the development of gout.

Cuvinte-cheie
guta, nefropatie gutoasă, nefrolitiază urică, nefropatie hiperuricemică acută