Dimensiunea relaţiilor moldo - romane in procesul de asociere a Republicii Moldova la UE
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
946 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-17 00:34
SM ISO690:2012
ROȘCA, Tatiana. Dimensiunea relaţiilor moldo - romane in procesul de asociere a Republicii Moldova la UE. In: Teoria şi practica administrării publice. 19 mai 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: S.C. „Elan Poligraf” S.R.L., 2017, pp. 246-251. ISBN 978-9975-3019-6-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2017
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 19 mai 2017

Dimensiunea relaţiilor moldo - romane in procesul de asociere a Republicii Moldova la UE

The Dimension of the Moldovan - Romanian Relations in the Process of the Association of the Republic of Moldova to the EU

Характеристика молдо-румынских отношений в процессе ассоциации Республики Молдова с ЕС


Pag. 246-251

Roșca Tatiana
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2018


Rezumat

The purpose of the work is the analysis of the Moldovian-Romanian relations in the process of Moldova’s association with the EU. In this article I will talk about the analysis of relations between the Republic of Moldova-European Union; the characteristic of the Republic of Moldova in the process of association under the coordination of Romania; assessment of the prospects of the Moldovan-Romanian cooperation in the context of the Association of the Republic of Moldova to the European Union.

Cuvinte-cheie
bilateral relationships, bilateral connections, cross-border collaboration, academic exchanges, international symposia,

European integration, Republic of Moldova, Romania, partnership