Dezvoltarea imaginii de sine la preadolescenți
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 7
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-30 18:14
Vizualizări 49
Vizitatori unici 23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922 (96)
Psihologie (635)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 3(48) / 2017 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea imaginii de sine la preadolescenți

Development of self image in preadolescents


CZU: 159.922
Pag. 18-26

Racu Iulia, Lungu Olivia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 3 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Articolul prezintă rezultatele demersului experimental formativ al dezvoltării imaginii de sine la preadolescenți. Sunt descrise elementele principale ale programului de dezvoltare a imaginii de sine: principiile, etapele, metodele și tehnicile aplicate, precum și rezultatele acestuia prin comparațiile mediilor preadolescenților din grupul experimental test – retest și din grupul control retest și grupul experimental retest. Ca rezultate am stabilit că preadolescenții ce au fost incluși în programul de dezvoltare a imaginii de sine prezintă o îmbunătățire a imaginii de sine și a componentelor acesteia (stima de sine, autoapreciere, aspirații și încrederea în sine).

The article presents the results of the formative approach of the development of self-image at preadolescents. The main elements of self-image development program such as: the principles, the stages, methods and techniques are described. Also we present the comparison between preadolescents from experimental group test and experimental group post-test and between preadolescents from control group post-test and experimental group post-test. As results we established that preadolescents who were included in the self-image development program are characterized by a high level of self-image and its components (self-esteem, self appreciation, aspiration and self-confidence).

Cuvinte-cheie imaginea de sine, stimă de sine, autoaprecierea, aspirațiile, inițierea contactelor sociale, încrederea în sine, preadolescenți.