Academia de Administrare Publică participă prin cercetare la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Cuvant inainte
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
247 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-23 11:28
SM ISO690:2012
BALAN, Oleg. Academia de Administrare Publică participă prin cercetare la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Cuvant inainte. In: Teoria şi practica administrării publice. 19 mai 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: S.C. "Elan Poligraf" S.R.L., 2017, pp. 3-4. ISBN 978-9975-3019-6-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2017
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 19 mai 2017

Academia de Administrare Publică participă prin cercetare la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Cuvant inainte

The Academy of Public Administration participates in building the knowledge-based society through research. Foreword

Академия публичного управления участвует посредством научных исследований в созидании общества, основанного на познании. Предисловие


Pag. 3-4

Balan Oleg
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2018


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Balan, O.I.</creatorName>
<affiliation>Academia de Administrare Publică, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Academia de Administrare Publică participă prin cercetare la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. <em>Cuvant inainte</em></p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-3019-6-1</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>