The effects of brain drain on Moldovan innovational potential
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
485 20
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-19 12:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.74:316.334.32:323(478) (2)
Demografie. Studiul populației (552)
Structură socială. Societatea ca sistem social (767)
Afaceri interne. Politică internă (540)
SM ISO690:2012
CAVCALIUC, Lucia. The effects of brain drain on Moldovan innovational potential. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ediția 11, Vol.2, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 283-287. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

The effects of brain drain on Moldovan innovational potential

CZU: 314.74:316.334.32:323(478)

Pag. 283-287

Cavcaliuc Lucia12
 
1 University of the Academy of Sciences of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, ASM
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2018


Rezumat

Republica Moldova se confruntă cu problema migrației în ultimele decenii, iar în prezent tot mai actuală este migrația forței de muncă cu un nivel inalt de studii. Acest fenomen duce la reducerea potențialului intelectual și inovațional al țării. Scopul acestei cercetări este de a identifica modul in care exodul potențialului intelectual influențează dezvoltarea economică și inovațională, de a stabili un șir de recomandări și măsuri necesare pentru o economie sustenabilă bazată pe cunoaștere și valorificare la maxim a potențialului uman. Pentru a identifica efectele exodului potențialului intelectual se vor folosi metode economice, statistice de analiză in scopul de a stabili relațiile cauză-efect. Datele folosite sunt oficiale, oferite de statistica națională și internațională și vor fi extrapolate, comparate, corelate pentru formularea concluziilor necesare. Cercetarea oferă un set de calcule și concluzii care facilitează aprecierea obiectivă a fenomenului exodului de intelect și a efectelor sale asupra economiei și proceselor inovaționale din Republica Moldova.

Republic of Moldova has major migration problems in the last decades and currently a stronger migration among skilled labor. This phenomenon reduces the country’s intellectual and innovational potential. The purpose of this research is to identify the effects of brain drain on economic and innovational development, to set recommendations and measures that are much needed in a sustainable economy based on knowledge and maximum capitalization of human potential. In order to identify the effects of brain drain on we will use economic, statistical methods of analysis in order to set the potential cause-effect relationships. The data used in this research are provided by official national and international sources and will be extrapolated, compared, correlated in order to formulate conclusions. The research provides a set of valuable conclusions and calculations that will help to better appreciate the brain drain phenomenon in Republic of Moldova and its effects on economy and innovation.

Cuvinte-cheie
innovational potential, intellectual potential exodus/brain drain, qualified personnel,

sustainable development, migration,

emigrant