Tendinţe in susţinerea tezelor de doctorat in Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
2446 23
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-19 16:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.245:001.89(478) (3)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2563)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1144)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. Tendinţe in susţinerea tezelor de doctorat in Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, Ediția 11, Vol.2, pp. 215-220. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Tendinţe in susţinerea tezelor de doctorat in Republica Moldova

CZU: 378.245:001.89(478)

Pag. 215-220

Cuciureanu Gheorghe12
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2018


Rezumat

In lucrare se analizează procesul de susţinere a tezelor de doctorat in Republica Moldova, după implementarea noului Nomenclator al specialităţilor ştiinţifice, in perioada 2014-2016. Creşterea numărului personalului inalt calificat este un obiectiv paneuropean, apreciindu-se că persoanele care deţin grad ştiinţific sunt mai bine pregătite pentru a se adapta, a fi creative şi, in consecinţă, pentru a dezvolta cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere. Pentru Republica Moldova importanţa tematicii studiate rezultă şi din decalajul pe care il inregistrăm faţă de ţările dezvoltate in ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi ştiinţifică a statului. In acest context, mi-am propus să analizez principalele tendinţe in conferirea gradelor ştiinţifice, după diferiţi parametri. S-a efectuat o analiză statistică, utilizand datele ce se conţin in Hotărarile Comisiei de Atestare a CNAA din ultimii 3 ani, rezultatele obţinute fiind ulterior comparate cu cele anterioare şi cu ale altor ţări. Se confirmă predominarea tezelor susţinute in ştiinţele sociale şi economice, un număr relativ stabil, dar mic, de teze susţinute anual şi un interes scăzut in general faţă de studiile doctorale.

The paper analyzes the process of defending doctoral theses in Moldova, after implementation of the new nomenclature of scientific specialties, in 2014-2016. Increasing the number of highly skilled personnel is a panEuropean objective, appreciating that people who have academic degrees are better prepared to adapt, to be creative and, consequently, to develop the most competitive and dynamic knowledge-based economy. The important issue for Moldova results also from the gap that it registers with developed countries in terms of economic and scientific development. In this context, I have decided to analyze the main trends in conferring scientific degrees, according to various parameters. We conducted a statistical analysis using data contained in the decisions of the Attestation Commission of the CNAA in the last 3 years. Results are then compared with the past and with other countries. They confirm the predominance of theses in social and economic sciences, a relatively stable, but small, annual number of theses and a low interest to doctoral studies.

Cuvinte-cheie
doctorat, evaluare, doctoranzi, teze, conducători de Doctorat,

domenii ştiinţifice, dinamica susţinerilor

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-57585</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 11, Vol.2</cfVol>
<cfStartPage>215</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-4000-6-0.</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/57585</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Tendinţe in susţinerea tezelor de doctorat in Republica Moldova</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>doctorat; evaluare; doctoranzi; domenii ştiinţifice; teze; dinamica susţinerilor; conducători de Doctorat</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>In lucrare se analizează procesul de susţinere a tezelor de doctorat in Republica Moldova, după implementarea noului Nomenclator al specialităţilor ştiinţifice, in perioada 2014-2016. Creşterea numărului personalului inalt calificat este un obiectiv paneuropean, apreciindu-se că persoanele care deţin grad ştiinţific sunt mai bine pregătite pentru a se adapta, a fi creative şi, in consecinţă, pentru a dezvolta cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere. Pentru Republica Moldova importanţa tematicii studiate rezultă şi din decalajul pe care il inregistrăm faţă de ţările dezvoltate in ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi ştiinţifică a statului. In acest context, mi-am propus să analizez principalele tendinţe in conferirea gradelor ştiinţifice, după diferiţi parametri. S-a efectuat o analiză statistică, utilizand datele ce se conţin in Hotărarile Comisiei de Atestare a CNAA din ultimii 3 ani, rezultatele obţinute fiind ulterior comparate cu cele anterioare şi cu ale altor ţări. Se confirmă predominarea tezelor susţinute in ştiinţele sociale şi economice, un număr relativ stabil, dar mic, de teze susţinute anual şi un interes scăzut in general faţă de studiile doctorale</em>.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p><em>The paper analyzes the process of defending doctoral theses in Moldova, after implementation of the new nomenclature of scientific specialties, in 2014-2016. Increasing the number of highly skilled personnel is a panEuropean objective, appreciating that people who have academic degrees are better prepared to adapt, to be creative and, consequently, to develop the most competitive and dynamic knowledge-based economy. The important issue for Moldova results also from the gap that it registers with developed countries in terms of economic and scientific development. In this context, I have decided to analyze the main trends in conferring scientific degrees, according to various parameters. We conducted a statistical analysis using data contained in the decisions of the Attestation Commission of the CNAA in the last 3 years. Results are then compared with the past and with other countries. They confirm the predominance of theses in social and economic sciences, a relatively stable, but small, annual number of theses and a low interest to doctoral studies.</em></p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-5802</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-5802</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-5802-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cuciureanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Gheorghe</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>