Securitizing the past: a discussion on the connections between heritage and security
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
777 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-08 21:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008+327 (7)
Civilizație. Cultură. Progres (787)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1341)
SM ISO690:2012
LEGNER, Mattias. Securitizing the past: a discussion on the connections between heritage and security. In: Plural. History, Culture, Society, 2017, nr. 1, pp. 5-23. ISSN 2345-1262.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Plural. History, Culture, Society
Numărul 1 / 2017 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X

Securitizing the past: a discussion on the connections between heritage and security

CZU: 008+327

Pag. 5-23

Legner Mattias
 
Uppsala University
 
Disponibil în IBN: 1 ianuarie 2018


Rezumat

Are there connections between security policies, peacebuilding, and heritage politics? The first aim of this paper is to discuss how heritage policies sometimes are used to add to and reinforce security policies and practices. This issue is largely unknown and remains to be researched. Secondly, it would also be of importance to try to better understand how security policies may be influenced by notions of heritage and certain interventions on heritage sites. It is argued that it has become necessary to move beyond the study of wars to better understand how heritage affects security and vice versa not only in conflicts but also in peacetime and in “afterwar” periods. The paper builds on a critical reading of previous research mainly on heritage studies and partly on security studies, and on a case study of Swedish-led heritage interventions in the Balkans following the Yugoslavian wars. The case study discusses how issues of security and safety may become relevant in heritage politics in the Balkans following the Yugoslavian wars. It serves to demonstrate how heritage interventions can be seen as either providing security in a community or constituting a threat to its survival.

Există legături intre politicile de securitate, consolidarea păcii și politicile de patrimoniu? Scopul acestei lucrări este de a discuta despre modul in care politicile patrimoniului cultural sunt utilizate pentru a elabora și a consolida politicile și practicile de securitate, care, in mare parte, răman necunoscute. In al doilea rand, este, de asemenea important să incercăm să ințelegem mai bine modul in care politicile de securitate pot fi influențate de noțiunile de moștenire culturală și de anumite intervenții asupra siturilor de patrimoniu. Autorul argumentează faptul, că a devenit necesar să trecem dincolo de studiul războaielor, pentru a ințelege mai bine modul in care patrimoniul cultural afectează securitatea și viceversa, nu numai in timpul conflictelor, dar și in perioade de pace, și, mai ales, in perioada „după război”. Lucrarea se bazează pe o analiză critică a cercetărilor anterioare, in special asupra studiilor privind patrimoniul cultural și, parțial, asupra studiilor de securitate. Studiul de caz dezbate modul in care aspectele legate de securitate și siguranță pot deveni relevante in politica patrimoniului cultural din Balcani. Studiul servește pentru a demonstra modul in care intervențiile patrimoniului pot fi văzute ca furnizor de securitate intr-o comunitate, fie ca o amenințare pentru supraviețuirea ei.

Cuvinte-cheie
Securitization, cultural heritage, reconciliation, post-war reconstruction, the Balkans, Insecurity, conservation,

Urbicide