Rolul scenariilor în activitatea de prevenire și protecție și analiza cost-beneficiu
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
363 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-09 22:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.45:658.1 (1)
Mediul ambiant la locul de muncă. Designul/organizarea locului de muncă. Siguranța la locul de muncă. Igiena muncii. Accidente de muncă (53)
Forme de întreprinderi. Finanțare (225)
SM ISO690:2012
CRACIUN, Nicoleta. Rolul scenariilor în activitatea de prevenire și protecție și analiza cost-beneficiu. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ed. a 11-a/Vol. 1, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 123-126. ISBN 978-9975-4453-9-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Rolul scenariilor în activitatea de prevenire și protecție și analiza cost-beneficiu


CZU: 331.45:658.1
Pag. 123-126

Craciun Nicoleta
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont”
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2017


Rezumat

La nivelul întreprinderii, utilizarea indicatorilor economici poate ajuta la adoptarea unei decizii cu privire la investițiile cele mai atractive în activitatea prevenire și protecție, realizând astfel posibilitatea comparării între mai multe alternative, în cadrul cărora alternativa ‚nici o acțiune’ este întotdeauna inclusă. Datorită importanței pe care o are aspectul economic în politica de securitate și sănătate a unei întreprinderi, articolul își propune să sublinieze rolul scenariilor asupra fiabilității și profitabilității măsurii propuse.

At the enterprise level, using economic indicators can help a decision on the most attractive investment in prevention and protection activities, thus achieving comparability between alternatives in which alternative, no action 'is always included'. Because of the importance of economic policy and health security in an enterprise, the article aims to highlight the role of the reliability and profitability scenarios of the proposed measure.

Cuvinte-cheie
lucrul la înălțime, prevenire și protecție,

scenarii, indicatori economici

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-57448</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016</cfResPublDate>
<cfVol>Ed. a 11-a/Vol. 1</cfVol>
<cfStartPage>123</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-4453-9-9</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/57448</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><strong>Rolul scenariilor &icirc;n activitatea de prevenire și protecție și analiza cost-beneficiu</strong></p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>lucrul la înălțime; prevenire și protecție; scenarii; indicatori economici</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>La nivelul &icirc;ntreprinderii, utilizarea indicatorilor economici poate ajuta la adoptarea unei decizii cu privire la investițiile cele mai atractive &icirc;n activitatea prevenire și protecție, realiz&acirc;nd astfel posibilitatea comparării &icirc;ntre mai multe alternative, &icirc;n cadrul cărora alternativa &sbquo;nici o acțiune&rsquo; este &icirc;ntotdeauna inclusă. Datorită importanței pe care o are aspectul economic &icirc;n politica de securitate și sănătate a unei &icirc;ntreprinderi, articolul &icirc;și propune să sublinieze rolul scenariilor asupra fiabilității și profitabilității măsurii propuse. </em></p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p><em>At the enterprise level, using economic indicators can help a decision on the most attractive investment in prevention and protection activities, thus achieving comparability between alternatives in which alternative, no action &#39;is always included&#39;. Because of the importance of economic policy and health security in an enterprise, the article aims to highlight the role of the reliability and profitability scenarios of the proposed measure. </em></p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-57203</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-57203</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-57203-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Craciun</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Nicoleta</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>