Совершенствование организации оценки недвижимого имущества в целях налогообложения в Республике Молдова
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
358 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-29 22:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
332.6:336.226(478) (1)
Valoare funciară. Valoarea terenurilor, parcelelor, loturilor. Valoarea imobiliară. Productivitate. Rente (33)
Venituri publice (286)
SM ISO690:2012
БУЗУ, О.. Совершенствование организации оценки недвижимого имущества в целях налогообложения в Республике Молдова. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ed. a 11-a/Vol. 1, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 119-122. ISBN 978-9975-4453-9-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Совершенствование организации оценки недвижимого имущества в целях налогообложения в Республике Молдова


CZU: 332.6:336.226(478)
Pag. 119-122

Бузу О.
 
Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie a R.Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2017


Rezumat

În Republica Moldova pe parcursul câtorva ani continuă implementarea noul s istem de impozitare a bunurilor imobile. Rezultatele statului nostru în acest domeniu sunt recunoscute la nivel internaţional. Cu toate acestea sistemul moldovenesc de evaluare în scop de impozitare are un şir de neajunsuri şi devine des obiectul criticii şi discuţiilor la diferite nivele de conducere a statului. Perfecţionarea instituţională a evaluării în scop de impozitare, crearea condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă a acesteia sunt deosebit de actuale în condiţiile descentralizării bugetelor locale şi a proprietăţii publice. Scopul studiului este identificarea direcţiilor principale şi elaborarea propunerilor de perfecţionare a organizării evaluării bunurilor imobile în scop de impozitare în ţară.

The implementation of a new system of real property valuation for tax purposes has been in progress in Moldova for a number of years. Moldova’s achievements in this sphere have found international acknowledgement. At the same time, the Moldovan tax valuation system has a number of weaknesses and is often criticized and discussed at diverse government levels inside the country. The issue of institutional improvements in the tax valuation sphere, and development of the environment that would ensure its sustainable development is of particular relevance against the background of the public budget and public property de-centralization efforts. This research paper is aiming to identify key directions and develop suggestions for improvement of the way in which real property valuation for tax purposes is currently organized in Moldova.

Cuvinte-cheie
sistemul evaluării în masă a bunurilor imobile, cadastru bunurilor imobile, impozitarea bunurilor immobile