In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
371 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-03 16:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.071.2(478)(092) (1)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (173)
SM ISO690:2012
CIMPOI, Mihai. In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu. In: Arta . 2017, nr. 2(AAV), pp. 160-162. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu


CZU: 792.071.2(478)(092)
Pag. 160-162

Cimpoi Mihai
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2017


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-57444</doi_batch_id>
<timestamp>1596844257</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Arta </full_title>
<issn media_type='print'>18571042</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<issue>2(AAV)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihai</given_name>
<surname>Cimpoi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>160</first_page>
<last_page>162</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>