In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
349 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-03 16:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.071.2(478)(092) (1)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (172)
SM ISO690:2012
CIMPOI, Mihai. In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu. In: Arta . 2017, nr. 2(AAV), pp. 160-162. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu


CZU: 792.071.2(478)(092)
Pag. 160-162

Cimpoi Mihai
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2017


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-65625</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018-08-15</cfResPublDate>
<cfVol>32</cfVol>
<cfIssue>4-2</cfIssue>
<cfStartPage>5</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1130</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/65625</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='UK' cfTrans='o'><p>Імплементація ідеологічної функції національного права України в міжнародно-правовий контекст</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='UK' cfTrans='o'>ідеологічна функція права; правова ідеологія; імплементація права; адаптація законодавства; національна правова система; міжнародне право; система європейського права.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='UK' cfTrans='o'><p>У статті розглядаються особливості імплементації ідеологічної функції українського права в міжнародну систему права. Проводиться аналіз міжнародно-правових факторів впливу на юридичне закріплення та реалізацію ідеологічної функції сучасного українського права. Розкриваються форми адаптації національної, Європейської та міжнародних правових систем в ідеологічному аспекті. Обґрунтовується теза про те, що основним критерієм імплементації ідеологічної функції національної правової системи в міжнародно-правовий контекст є сукупність міжнародних правових актів, пов&rsquo;язаних із захистом прав людини, як основоположних, що гарантуються Основним Законом України</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article deals with the peculiarities of the implementation of the ideological function of Ukrainian law in the international legal system. An analysis of international legal factors influencing the legal consolidation and implementation of the ideological function of contemporary Ukrainian law is underway. The forms of adaptation of the national, European and international legal systems in the ideological aspect are revealed. The thesis is substantiated that the main criterion for the implementation of the ideological function of the national legal system in the international legal context is a set of international legal acts related to the protection of human rights as fundamental, guaranteed by the Basic Law of Ukraine</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-08-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-08-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-58367</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-08-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-58367</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-58367-7</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-08-15T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Vikonskyi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vasyl</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Віконський</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Василь</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>