In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
351 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-03 16:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.071.2(478)(092) (1)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (172)
SM ISO690:2012
CIMPOI, Mihai. In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu. In: Arta . 2017, nr. 2(AAV), pp. 160-162. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu


CZU: 792.071.2(478)(092)
Pag. 160-162

Cimpoi Mihai
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2017


BibTeX Export

@article{ibn_84760,
author = {Golovataia, L. and Askerova, S.},
title = {<p>Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică &icirc;n Azerbaijan</p>},
journal = {Relaţii internaţionale. Plus},
year = {2019},
volume = {15 (1)},
pages = {160-170},
month = {Sep},
abstract = {(RO) <p>&Icirc;n articol au fost cercetate principalele cauze ale migrației forței de muncă din Azerbaidjan &icirc;n ultimii ani. S-au remarcat factori pozitivi și negativi ai impactului migrației forței de muncă asupra dezvoltării țării. De asemenea, a fost studiat impactul fluxurilor de migrație asupra securității economice a Azerbaidjanului. Au fost formulate recomandările privind reglementarea fluxurilor de migrație &icirc;n Azerbaidjan pentru a evita impactul negativ al migrației forței de muncă asupra economiei țării.</p>},
abstract = {(RU) <p>В статье были исследованы основные причины трудовой миграции из Азербайджана за последние годы. Отмечены положительные и отрицательные факторы влияния трудовой миграции на развитие страны. Также изучено влияние миграционных потоков на экономическую безопасность Азербайджана. Сформулированы рекомендации по регулированию миграционных потоков в Азербайджане, дабы избежать негативного влияния трудовой миграции на экономику страны.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/84760},
keywords = {migraţie, migrația forței de muncă, fluxurile de migratie, securitatea
economică, migrația intelectuală, exodul de creiere, миграция, трудовая миграция, миграционные потоки, экономическая безопасность, интеллектуальная миграция, утечка мозгов}
}