Neoformaţiunile solului în silvostepă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
215 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-26 16:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.4(478) (4)
Alte fructe tropicale cărnoase (cu miez, cu pulpă) (4)
SM ISO690:2012
URSU, Andrei. Neoformaţiunile solului în silvostepă. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 3(333), pp. 178-182. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X

Neoformaţiunile solului în silvostepă

Soil’s new formations in forest-steppe.

Новообразования почв в лесостепи.


CZU: 634.4(478)
Pag. 178-182

Ursu Andrei
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2017


Rezumat

În decursul pedogenezei în rezultatul interacţiunii între diferiţi componenţi se produc anumite substanţe şi neoformaţiuni caracteristice solului. Ele se deosebesc prin provenienţă, componenţă (organică, minerală, organo-minerală), dimensiuni, formă etc. Aceste neoformaţiuni prezintă pedocreaţii.

During the soil’s pedogenesis, due to the interaction between various components, there are created formations and original substances characteristic to the soil. They differ by origin, substantial component (organic, mineral, organic-mineral), dimensions, form, etc. These new formations could be called soil creations. 4 references, 1 figures, 4 photos.

В процессе педогенеза в результате взаимодействия разных компонентов в почве создаются вещества новообразования. Они отличаются по способу образования, составу (органические, минеральные, органо-минеральные), размеру, форме д.т.д. Эти новообразования предлагается назвать педокреациями. Библ. – 5, рис. – 1, фото – 4.

Cuvinte-cheie
neoformaţiuni, pedocreaţii, coprolite.