Particularitățile psihologice ale copiilor de 3-6/7 ani prin prisma domeniului dezvoltării socio-emoţionale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
207 20
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-17 14:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7+316.61-053.2 (1)
Psihologie (1160)
Psihologie socială (453)
SM ISO690:2012
STRAISTARI-LUNGU, Cristina. Particularitățile psihologice ale copiilor de 3-6/7 ani prin prisma domeniului dezvoltării socio-emoţionale. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.II, 7 iunie 2017, Cahul. Cahul: Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul, 2017, pp. 151-156. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II, 2017
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 7 iunie 2017

Particularitățile psihologice ale copiilor de 3-6/7 ani prin prisma domeniului dezvoltării socio-emoţionale


CZU: 159.922.7+316.61-053.2
Pag. 151-156

Straistari-Lungu Cristina
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2017


Rezumat

Emotions of a person arise as a result of how they interpret a particular event. With the rise, due to the maturity on the one hand and socialization on the other hand, the third year of life, the children begin to show signs of shame, embarrassment, pride and guilt. As the child acquires control over behavior, emotions are expressed through increasingly subtle ways, learning to react in socially approved conduct.