Obținerea și aplicarea preparatului enoxil în agricultură și medicină
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
157 35
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-03 13:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.322:582.783.2+632.934 (1)
Medicamentele potrivit originii lor (195)
Botanică sistematică (281)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (325)
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Tudor; LUPAŞCU, Lucian; ŢÎMBALIUC, Nina; SPÎNU, Oxana; POVAR, Igor. Obținerea și aplicarea preparatului enoxil în agricultură și medicină. In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației. Vol. I, 7 iunie 2017, Cahul. Cahul: Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul, 2017, pp. 246-250. ISBN 978-9975-88-007-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I, 2017
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației"
Cahul, Moldova, 7 iunie 2017

Obținerea și aplicarea preparatului enoxil în agricultură și medicină


CZU: 615.322:582.783.2+632.934
Pag. 246-250

Lupaşcu Tudor, Lupaşcu Lucian, Ţîmbaliuc Nina, Spînu Oxana, Povar Igor
 
Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2017


Rezumat

This paper is a review of the methods of obtaining the Enoxil preparation from the local raw material, enotannins. The chemical structure of the grape seeds tannins, the methods of extraction used in the isolation of the grape seeds tannins and the methods of proanthocyanidins fractionation have been described. The testing procedures of the antifungus and the antibacterial activity of the Enoxil compound have been presented and discussed.