Туберкулез легких: аспекты эпидемиологии и значимость ассоциированных с ней факторов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
201 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-26 08:43
SM ISO690:2012
BOLOTNICOVA, Valentina; IAVORSCHI, Constantin; NALIVAICO, Nicolae; EMELIANOV, Oleg; BRUMARU, Albina; ALEXANDRU, Sofia. Туберкулез легких: аспекты эпидемиологии и значимость ассоциированных с ней факторов. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2014, nr. 4(55), pp. 15-19. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(55) / 2014 / ISSN 1729-8687

Туберкулез легких: аспекты эпидемиологии и значимость ассоциированных с ней факторов

Pulmonary tuberculosis: epidemiological aspects and the importance of its associated factors

Tuberculoza pulmonară: aspectele epidemiologiei şi importanţa factorilor asociaţi cu ea


Pag. 15-19

Bolotnicova Valentina, Iavorschi Constantin, Nalivaico Nicolae, Emelianov Oleg, Brumaru Albina, Alexandru Sofia
 
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2017


Rezumat

The article shows nowadays epidemiological situation of tuberculosis in the Republic of Moldova and its dynamic within the years 2009-2013 and the appreciation of the territorial differences. It is demonstrated that pulmonary tuberculosis, as one of the most dangerous and spread forms is not only a medical-biological problem, but also a social one. There were determined the basic epidemiological surveillance indices in the analytical literature review and on the basis of personal surveillance that is important to be taken into consideration for monitoring, analyzing and controlling of tuberculosis epidemiological situation.

În articol este arătată situaţia actuală epidemiologică privind tuberculoza în Republica Moldova, dinamica ei în anii 2009-2013 şi aprecierea diferenţelor teritoriale. Este arătat că tuberculoza pulmonară, ca forma cea mai răspândită şi mai periculoasă, reprezintă nu numai o problemă medicobiologică, ci şi o problemă socială. În literatura analizată şi în baza observaţiilor proprii au fost determinaţi indicii de bază ai supravegherilor eridemiologice, care trebuie luaţi în vedere la efectuarea monitoringului, analizei şi controlului situaţiei epidemiologice privind tuberculoza

Cuvinte-cheie
pulmonary tuberculosis, epidemiology,

factors and risk groups