Algoritm ecografic de detecţie a malformaţiilor embriofetale în I trimestru de sarcină
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
225 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-17 01:57
SM ISO690:2012
CAPROS, Hristiana; JENY, Roland; FRIPTU, Valentin; CAUŞ, Cătălin. Algoritm ecografic de detecţie a malformaţiilor embriofetale în I trimestru de sarcină. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2014, nr. 1(52), pp. 58-65. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(52) / 2014 / ISSN 1729-8687

Algoritm ecografic de detecţie a malformaţiilor embriofetale în I trimestru de sarcină

Ultrasound algorithm for early embryofetal malformations detection in the first trimester of pregnancy

Эхографический протокол для выявления врожденных пороков развития плода в  первом триместре беременности


Pag. 58-65

Capros Hristiana1, Jeny Roland2, Friptu Valentin1, Cauş Cătălin1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Saint-Maurice de Obstetrică, Neonatologie şi Chirurgie Ginecologică, Paris
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2017


Rezumat

A complex diagnostic imaging protocol to identify ultrasound markers of congenital malformations in the first trimester of pregnancy was assessed. To optimize the early screening performance in the first trimester is useful to implement a detailed ultrasound protocol for detection of the morphological and fetal assessment in order to reduce the incidence of the embryo-fetal malformations. The ultrasound examination in the first trimester determines the embryoviability and reveals ultrasound markers features of the embryofetal malformations examining organ after organ, system by system.

Была произведена оценка комплексного диагностического протокола для выявления эхографических маркеров врожденных пороков развития плода в первом триместре беременности. Д л я о п т и м и з а ц и и с к р и н и н г а в первом триместре беременности необходимо использовать протокол для комплекснного ультразвукового обследования и оценки морфологического состояния плода, с целью снижения заболеваемости детей с врожденными пороками развития. Ультразвуковое исследование в первом триместре определяет сроки беременности, жизнеспособность эмбриона и ха р а кт е р н ы е м а р ке р ы п о р о ко в развития, последовательно исследуя органы и системы.

Cuvinte-cheie
ultrasound markers, embryofetal malformation, prenatal screening.