Educaţia continuă în medicină și farmacie în viziunea beneficiarilor și a prestatorilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-05 16:40
Vizualizări 56
Vizitatori unici 26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.14:61(478) (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1052)
Științe medicale. Medicină (3312)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(58) / 2015 / ISSN 1729-8687
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia continuă în medicină și farmacie în viziunea beneficiarilor și a prestatorilor

Continuing training in medicine and pharmacy from the point of view of trainees and trainers

Непрерывное образование в области медицины и фармации с точки зрения обучаемых и обучающих


CZU: 378.14:61(478)
Pag. 4-8

Lozan Oleg, Bendelic Eugeniu, Dolinschi Ana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 December, 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Based on international practice, it was proposed to study and assess the process of continuing training of doctors and pharmasists at FCTDPh PI Nicolae Testemitanu SUMPh, to optimize and adapt it to the requirements of the healthcare system of the Republic and international standards.

Исходя из международного опыта, было предложено проведение исследования с целью оценки процесса повышения квалификации врачей и фармацевтов на ФНОВФ ПУ ГУМФ им. Николая Тестемицану для его оптимизации и адаптации к требованиям системы здравоохранения страны и международным стандартам

Cuvinte-cheie continuing training, medicine, pharmacy, interantional standards