Concepţia de reformare a sferei ştiinţei şi inovării: confirmare a dezvoltării in spirală?
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1270 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-09 13:36
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. Concepţia de reformare a sferei ştiinţei şi inovării: confirmare a dezvoltării in spirală? In: Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale, 21-22 aprilie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPI, 2016, ediţia a 18-a, pp. 264-269. ISBN 978-9975-911-96-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a, 2016
Simpozionul "Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale"
Chișinău, Moldova, 21-22 aprilie 2016

Concepţia de reformare a sferei ştiinţei şi inovării: confirmare a dezvoltării in spirală?


Pag. 264-269

Cuciureanu Gheorghe12
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2017