Dispozitive și metode inovative in procesarea țesuturilor biologice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
186 12
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-14 11:38
SM ISO690:2012
MACAGONOVA, Olga; COCIUG, Adrian; JIAN, Mariana; COBZAC, Vitalie; URSU, Alexandr; NACU, Viorel; CAPROŞ, Nicolae; MARIN, Ion; ZOTA, Eremei; BACIU, Ion. Dispozitive și metode inovative in procesarea țesuturilor biologice. In: Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. ediţia a 18-a, 21-22 aprilie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPI, 2016, pp. 150-159. ISBN 978-9975-911-96-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a, 2016
Simpozionul "Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale"
Chișinău, Moldova, 21-22 aprilie 2016

Dispozitive și metode inovative in procesarea țesuturilor biologice


Pag. 150-159

Macagonova Olga1, Cociug Adrian1, Jian Mariana1, Cobzac Vitalie1, Ursu Alexandr1, Nacu Viorel1, Caproş Nicolae12, Marin Ion1, Zota Eremei12, Baciu Ion12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2017