Particularitățile manifestării timidității la adolescent
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 15
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-08 13:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (64)
Psihologie (1064)
SM ISO690:2012
ŞTEFANEŢ, Diana. Particularitățile manifestării timidității la adolescent. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2017, nr. 3-4(31), pp. 12-22. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Particularitățile manifestării timidității la adolescent

The characteristics of adolescents  timidity phenomenon


CZU: 159.922.8
Pag. 12-22

Ştefaneţ Diana
 
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017


Rezumat

Articolul abordează problema timidității în vârsta adolescentă. Sunt prezentate detaliat cauzele principale și situațiile declanșatoare. Pentru stabilirea particularităților timidității la adolescenți a fost organizată cercetarea experimental-psihologică pe un eșantion constituit din 55 elevi din CEEF.  Sunt prezentate rezultatele celor 4 tehnici, care elucidează factorii declanșatori, precum și frecvența timidității la adolescenți.  În final sunt propuse un șir de recomandări în vederea diminuării timidității: cunoașterea și acceptarea propriei personalități, formarea unei autoaprecieri adecvate, dezvoltarea încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de comunicare și sociale, dezvoltarea gândirii pozitive și, desigur, în cazuri grave ajutor specializat.

The article addresses the timidity issue in age of adolescence. The main causes and triggering situations are detailed. In order to establish the particularities of timidity at adolescents’ was organized an experimental-psychological research on a sample of 55 students from CEEF.  The results are represented by 4 applied psycho-diagnostic techniques, which elucidates the trigger factors, as well as the frequency of timidity at adolescents.  Lastly, are proposed a series of recommendations which reduce shyness: knowing and accepting one’s own personality, forming a proper self-assessment, developing self-confidence, developing communication and social skills, developing positive thinking and certainly, the specialized help in serious cases

Cuvinte-cheie
timiditate, manifestările și cauzele timidității, metode de diagnosticare a timidității, recomandări de diminuare.