Тепловые насосы на диоксиде углерода для сельского хозяйства, пищевой промышленности и теплоснабжения городов
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
323 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-04 20:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+621.577:[63+664+697.3] (1)
Economia energiei în general (434)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (42)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (4309)
Producerea și consevarea alimentelor solide (172)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (40)
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; БУРЧИУ, В.И.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.. Тепловые насосы на диоксиде углерода для сельского хозяйства, пищевой промышленности и теплоснабжения городов. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 554-561. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Тепловые насосы на диоксиде углерода для сельского хозяйства, пищевой промышленности и теплоснабжения городов

Carbon dioxide heat pumps for agriculture, food industry and district heating

Pompele de caldură cu dioxid de carbon pentru agricultură, industria alimentară şi încălzire urbană


CZU: 620.9+621.577:[63+664+697.3]
Pag. 554-561

Шит М., Бурчиу В.И., Журавлев А.А.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017


Rezumat

The results of the investigations in the field of carbon dioxide heat pumps conducted in the Institute of Power Engineering of the Academy of Sciences of Moldova in recent years have been presented. The industrial heat pumps for wine-making, industrial greenhouses, industrial poultry houses, district heating systems using CHP are described. It is shown, that for the heat pump, in which at the same time there is a heating and cooling load, it is necessary the use of additional gas cooler and evaporator.  

În lucrare sunt prezentate rezultatele lucrărilor în domeniul pompelor de căldură pe dioxidul de carbon efectuate în Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în ultimii ani. Sunt descrise pompele industriale de caldura pentru producere de vin, pentru serele industriale, pentru fabrici de pasari industriale, şi pentru sisteme de încălzire urbană cu utilizare de CET şi pompe de căldură. Este indicat pentru pompa de căldură, în care, în acelaşi timp, există sarcinile de încălzire şi de răcire funcţionarea normală a acestora pot fi efectuată prin utilizarea răcitorului de gaz suplimentar şi de vaporizator suplimentar.  

В работе приведены результаты работ в области тепловых насосов на диоксиде углерода, выполненных в Институте энергетики АН Молдовы в течение последних лет. Описаны промышленные тепловые насосы для виноделия, промышленных теплиц, промышленных птицеводческих помещений, систем отопления городов от ТЭЦ и квартальных тепловых насосов. Показано, как для тепловых насосов, у которых одновременно имеется тепловая и холодильная нагрузки обеспечить их нормальное функционирование за счет применения дополнительного газоохладителя и испарителя

Cuvinte-cheie
тепловой насос, диоксид углерода, эффективность