О целесообразности использования тепловых насосов  для отопления теплиц
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
322 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-07 18:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.577:631.234 (1)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (42)
Clădiri, construcții și instalații agricole. Clădiri pentru animale, produse, mașini și echipamente (15)
SM ISO690:2012
DEMIANENKO, Iurii; GOGOL, Nikolai. О целесообразности использования тепловых насосов  для отопления теплиц. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 499-503. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

О целесообразности использования тепловых насосов  для отопления теплиц

The expediensy of the heat pumps use for greenhouses heating

Raţionamente la utilizarea pompelor termice pentru încălzirea serelor


CZU: 621.577:631.234
Pag. 499-503

Demianenko Iurii, Gogol Nikolai
 
Учебно-научный институт холода, криотехнологий и экоэнергетики Одесской национальной академии пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2017


Rezumat

The possibility of using an air heat pump (HP) in conjunction with the gas boiler (GB) for heating greenhouses for the cultivation of strawberries. System of heating based on heat pump water heater is the basic variant for comparison. The heat pump Midea HS model RSJ-380 / SN1 is chosen as the most suitable in value for money. The slowdown of HP productivity within the decreasing of outdoor air temperature leads to the energetically unprofitable using of HP considering the energy conversion efficiency of thermal power station. The limit of the HP use is COP 2.875 according to the EU standards. Estimation conditions are accepted in Chisinau and Odessa. The use of air HP doesn’t reduce operational outlay because of current electricity and gas prices. The HP could be used at the objects without gas transmission piping system, as the cost of its building is compare to the cost of greenhouse building.  

Este examinată posibilitatea utilizării pompei termice cu aer (PT) împreună cu cazanul pe gaz (CG) pentru încălzirea serelor, unde se cultică căpşunele. Varianta de bază pentru comparare este selectat sistemul de încălzire în baza cazanului cu gaz de încălzire a apei. În calitate de pompă de căldură este luată cel mai disponibilă PT din considerente preţ-calitate, produs de firma MIDEA, model RSJ-380/SN1.Este arătat, că căderea productivităţii PT la căderea temperaturii aerului din mediul înconjurător aduce la dezavantaje de utilizare a sa din motive de randament scăzut a staţiei termice. Limita de utilizare a PT, în corespundere cu normele UE, este COP 2,875. Condiţii din calcule efectuate pentru Chişinău şi Odesa. La tarifele în vigoare pentru energie electrică şi gaz utilizarea PT cu aer nu oferă economii a cheltuielilor de exploatare. Utilizarea PT este o variantă fără de alternativă acolo, unde nu ajung conductele de gaz, dar construcţia reţelei gazoductelor necesită mari cheltuieli, comparabile cu costul serelor.  

Рассмотрена возможность использования воздушного теплового насоса (ТН) совместно с газовым котлом (ГК) для отопления теплиц, где выращивается клубника. Базовым вариантом для сравнения выбрана система отопления на основе газового водогрейного котла. В качестве теплового насоса принят наиболее приемлемый по соотношению цена – качество ТН фирмы Midea модели RSJ-380/SN1. Показано, что падение производительности ТН при уменьшении температуры окружающего воздуха приводит к тому, что использование его становится энергетически невыгодным с учетом коэффициента полезного действия тепловой электростанции. Пределом использования ТН, в соответствии с нормами ЕС, является СОР 2,875. Расчетные условия приняты по Кишиневу и Одессе. При действующих тарифах на электричество и газ применение воздушного ТН не дает экономии эксплуатационных затрат. Использование теплового насоса является безальтернативным вариантом там, где нет сетевого газа, а прокладка газопровода к объекту требует больших капитальных вложений, сопоставимых со стоимостью строительства теплицы.  

Cuvinte-cheie
Отопление теплиц, газовый котел, СОР, производительность котла,

тепловой насос, температура воздуха