Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
659 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-01 19:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89(478) (68)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (933)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice? In: Intellectus. 2017, nr. 3, pp. 72-74. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?

Transfer of the Academy’s Institutes into the Subordination of Universities: A Guarantee of Increasing Scientific Performances?

CZU: 001.89(478)

Pag. 72-74

Cuciureanu Gheorghe
 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-56397</doi_batch_id>
<timestamp>1653127667</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Intellectus</full_title>
<issn media_type='print'>18107079</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<issue>3</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p><strong>Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?</strong></p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Cuciureanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>72</first_page>
<last_page>74</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>