Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
660 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-01 19:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89(478) (68)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (933)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice? In: Intellectus. 2017, nr. 3, pp. 72-74. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?

Transfer of the Academy’s Institutes into the Subordination of Universities: A Guarantee of Increasing Scientific Performances?

CZU: 001.89(478)

Pag. 72-74

Cuciureanu Gheorghe
 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-56397</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-09-29</cfResPublDate>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>72</cfStartPage>
<cfISSN>1810-7079</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56397</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><strong>Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?</strong></p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-5802</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-5802</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-5802-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cuciureanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Gheorghe</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>