Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
604 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-01 19:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89(478) (67)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (897)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice? In: Intellectus. 2017, nr. 3, pp. 72-74. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?

Transfer of the Academy’s Institutes into the Subordination of Universities: A Guarantee of Increasing Scientific Performances?


CZU: 001.89(478)
Pag. 72-74

Cuciureanu Gheorghe
 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017