Экологические характеристики управляемых самокомпенсирующихся  компактных линий электропередач переменного тока
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
613 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-27 11:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+621.311 (28)
Economia energiei în general (508)
Electrotehnică (1033)
SM ISO690:2012
СУСЛОВ, Виктор, ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Экологические характеристики управляемых самокомпенсирующихся  компактных линий электропередач переменного тока. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare, Ed. Ediția III, 2016, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, Ediția III, pp. 301-311. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Экологические характеристики управляемых самокомпенсирующихся  компактных линий электропередач переменного тока

Ecological characteristics of compact controlled self-compensating alternating current power transmission

Caracteristicile ecologice ale liniilor compacte dirijate  cu auto-compensare de curent alternativ

CZU: 620.9+621.311

Pag. 301-311

Суслов Виктор, Постолатий В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Rezumat

The analysis of the environmental characteristics of double-circuit controlled self-compensating high-voltage AC power lines is conducted. As the main characteristics are considered: the levels of the electric field strength under the power lines at a height of 1,8 meters from the ground; levels of the magnetic field strength; levels of radio interference and acoustic noise. The calculation procedures of the characteristic are presented. Calculations of ecological characteristics for representative variants of such double-circuit lines with voltages of 220, 330 and 500 kV were performed. The results could be used in the design of such power lines.  

Este efectuată analiza caracteristicilor ecologice a liniilor compacte dirijate cu auto-compensare de înaltă tensiune cu dublu circuit(LEDA). În calitate de caracteristici principale sunt considerate nivelurile intensității câmpului electric sub liniile electrice la o înălțime de 1,8 metri de la sol; nivele de intensitate a câmpului magnetic; nivelurile de interferență radio și zgomot acustic. Sunt prezentate metodicele de calcul a acestor caracteristici. Pentru exemplele reprezentative a liniilor dublu circuit la tensiune de 220, 330 și 500 kV sunt efectuate calcule ale characteristicilor ecologice. Este demonstrat, că toate caracteristicile de mediu menționate mai sus a liniilor LEDA corespund cerințelor de reglementare existente. Rezultatele pot fi utilizate la proiectarea acestor linii electrice.  

Выполнен анализ экологических характеристик двухцепных управляемых самокомпенсирующихся компактных высоковольтных линий электропередачи переменного тока (УСВЛ). В качестве основных характеристик рассмотрены: уровни напряженности электрического поля под линиями электропередачи на высоте 1,8 м от поверхности земли; уровни напряженности магнитного поля; уровни радиопомех и акустических шумов. Приведены методики расчета указанных характеристик. Для представительных вариантов двухцепных УСВЛ напряжением 220, 330 и 500 кВ выполнены расчеты экологических характеристик. Показано, что все рассмотренные экологические характеристики УСВЛ удовлетворяют существующим требованиям нормативных документов. Результаты могут быть использованы при проектировании указанных линий электропередачи.  

Cuvinte-cheie
управляемые самокомпенсирующиеся компактные высоковольтные линии электропередачи, напряженность электрического и магнитного поля, радиопомехи и акустические шумы