Электрохимический способ обнаружения на арматуре  для железобетонных изделий мест,  склонных к локальной коррозии
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
466 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-27 09:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.193/.194-34+544.3:691 (1)
Încercarea materialelor. Materiale comerciale și cunoașterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică (523)
Termodinamică chimică (4)
Materiale de construcție. Părți ale construcțiilor (43)
SM ISO690:2012
COLESNIC, Igor; БЕРЗАН, Владимир; АНИСИМОВ, В.К.; LOCŞIN, Vladimir. Электрохимический способ обнаружения на арматуре  для железобетонных изделий мест,  склонных к локальной коррозии. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 258-260. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Электрохимический способ обнаружения на арматуре  для железобетонных изделий мест,  склонных к локальной коррозии

Electrochemical method for finding the places predisposed to corrosion in the fixtures of reinforced concrete

Metoda electrochimică pentru depistarea în armătură produselor din betonul armat a locurilor, predispuse la coroziunea locală


CZU: 620.193/.194-34+544.3:691
Pag. 258-260

Colesnic Igor, Берзан Владимир, Анисимов В.К., Locşin Vladimir
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Rezumat

Places on the length of the reinforced concrete produce (wire, fixture), predisposed to local corrosion (focus) can be found using the electrochemical method. For that, tested sample is placed in the salt solution, connected to the electrode of positive potential of the direct current source, in the same solution is placed the second electrode and it is moved on the length of this sample at the fixed distance, making measurements recording the values of the current that flows. In the places predisposed to corrosion on the sample, the exit of ions is facilitated, that leads to the increased values of the current in these places. Making the entire picture of the process on the length, one can get the places predisposed to corrosion.  

Locurile de toată lungimea a confecţiei din oţel (sârmă, armătură), predispuse la coroziune locală (focar), pot fi depistate prin metoda electrochimică. Pentru aceasta, obiectul verificat este plasat în soluţie de sare, conectat la potenţialul pozitiv a sursei de curent continuu, în aceleiaşi soluţie este plasat al doilea electrod, este deplasat de-a lungul acestui obiect la o distanţă definită, efectuând măsurători cu înregistrarea valorilor curentului care se scurge. În locurile predispuse la coroziune la obiectul verificat ieşirea ionilor din metal este mai uşurat, fapt care conduce la mărirea curentului aici. După graficul dependenţei valorii curentului pe lungimea obiectului se poate determina locurile, predispuse la coroziune locală.  

Места на протяженном стальном изделии (проволока, арматура), склонные к локальной (язвенной) коррозии, можно обнаружить электрохимическим способом. Для этого контролируемый объект помещают в раствор соли, подают на него положительный потенциал от источника постоянного тока, вводят в раствор второй электрод, и перемещают его вдоль данного объекта на определенном расстоянии от него, и при этом производят измерения и регистрацию величин протекающего тока. В местах, склонных к локальной коррозии, у контролируемого объекта облегчен выход ионов металла в раствор, что приводит к повышенному значению тока. По графику зависимости величины тока по длине объекта можно определять места, склонные к локальной коррозии.  

Cuvinte-cheie
арматура железобетонного изделия, электрический ток, электрохимический способ, локальная коррозия