Brevetarea în domeniul energeticii în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
359 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-09 20:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.894:620.9 (4)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (863)
Economia energiei în general (438)
SM ISO690:2012
SĂU, Tatiana; CERNEI, Tatiana. Brevetarea în domeniul energeticii în Republica Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 245-248. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Brevetarea în domeniul energeticii în Republica Moldova

Patenting in energy sector in the Republic of Moldova 

Патентование в области энергетики в Республике Молдова


CZU: 001.894:620.9
Pag. 245-248

Său Tatiana, Cernei Tatiana
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Rezumat

The socio-economic importance of the patent for invention and its function as an indicator of the level of technological development of the country are examined in this paper. For this purpose, a study on the activity of patenting inventions in the energy sector was conducted by institutions and private persons. Based on the results of this study presented in the paper, it is possible to draw conclusions about which of the areas of energy sector are the most popular among the inventors, are caused by the socio-economic needs.  

În lucrare sunt examinate importanţa socio-economică a brevetului de invenţie şi funcţia acestuia ca indicator al nivelului de dezvoltare tehnologică a ţării. În acest scop a fost efectuat un studiu referitor la gradul de activitate în brevetarea invenţiilor din domeniul energeticii de către întreprinderi şi persoane fizice. În baza datelor prezentate în urma acestui studiu, se poate trage concluzia care sunt cele mai populare domenii ale energeticii, solicitate de inventatori, deci sunt provocate de necesităţile socio-economice.  

В работе рассматривается социально-экономическое значение патента на изобретение и его функция, как индикатора уровня технологического развития страны. С этой целью были проведены исследования активности патентования изобретений в области энергетики учреждениями и частными лицами. Исходя из представленных в работе результатов данного исследования, можно сделать выводы о том какие из областей энергетики являются наиболее популярными у изобретателей, вызваны социально-экономической потребностью.

Cuvinte-cheie
brevet, brevetare, energetică,

inventator