Actualitatea zonelor unitare de încălzire
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
302 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 18:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+697.34 (3)
Economia energiei în general (432)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (39)
SM ISO690:2012
CERNEI, Mihai; LEU, Vasile. Actualitatea zonelor unitare de încălzire. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 222-225. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Actualitatea zonelor unitare de încălzire

Actuality of municipal heat zoning

Актуальность унитарных зон теплоснабжения


CZU: 620.9+697.34
Pag. 222-225

Cernei Mihai1, Leu Vasile2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Rezumat

The present paper examines the need for municipal heat zoning in case of district heating systems. It also reflects and examines the positive experience of different countries, the ways of implementing the heat zoning, as well as the results achieved with respect to efficient operation of district heating systems.  

În lucrare este abordată necesitatea stabilirii zonelor unitare de încălzire în cadrul sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică. De asemenea descrise unele exemple de bune practici aplicate în cadrul sistemelor centralizate de încălzire, modalităţi de stabilire a zonelor unitare de încălzire, precum şi prezentate unele rezultate de funcţionare eficientă a sistemelor de termoficare.  

В работе представлено краткая информация о развитии Республики Молдовы. Рассмотрено необходимость утверждения унитарных зон теплоснабжения в составе централизованных систем теплоснабжения (ЦСТ). Описываются некоторые примеры эффективных ЦСТ, возможности определения унитарных зон теплоснабжения, а также представлены некоторые результаты эффективной работы ЦСТ.  

Cuvinte-cheie
sistem de alimentare centralizată cu energie termică,

unitate termoenergetică, zone unitare de încălzire