Перспективы совершенствования стратегии управления процессом прямого преобразования частоты переменного тока на базе фазорегулирующего трансформатора
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
529 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 13:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.25 (7)
Electrotehnică (828)
SM ISO690:2012
CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai; GOLUB, Irina. Перспективы совершенствования стратегии управления процессом прямого преобразования частоты переменного тока на базе фазорегулирующего трансформатора. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 214-221. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Перспективы совершенствования стратегии управления процессом прямого преобразования частоты переменного тока на базе фазорегулирующего трансформатора

Capabilities for improving the control strategy of direct frequency conversion by using the phase-shifting transformer with power electronic switching equipment

Perspective de perfecţionare a strategiei de dirijare cu procesul de conversie directă a frecvenței curentului alternativ în baza transformatorului de reglare a decalajului de fază


CZU: 621.314.25
Pag. 214-221

Calinin Lev, Zaiţev Dmitrii, Tîrşu Mihai, Golub Irina
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2017


Rezumat

The article discusses the variant of the frequency converter which is based on the circular phase-shifting transformer that is controlled by the means of power electronic. In the article is represented the scheme of the technical realization of principle as well as the control strategy that ensures coordination of the operation elements forming the holistic system of converter. With the help of a simulation model were reproduced some of the technical characteristics illustrating the quality of the conversion process.  

În articol se examinează varianta convertorului de frecvenţă de curent alternativ, realizat pe baza transformării circulare de fază a tensiunii, gestionate prin intermediul electronicii de putere. Este prezentată schema realizării tehnice a conversiei frecvenţei, este elaborată strategia de dirijare care asigură coordonarea cu funcţionarea elementelor ce alcătuiesc un sistem complex, s-a creat un model de simulare a acestui convertor. Cu ajutorul modelului menţionat s-au reprodus anumite caracteristici tehnice, care ilustrează calitatea procesului de conversie.  

В статье рассматривается вариант конвертора частоты переменного тока, выполненного на основе кругового фазового преобразования напряжений, управляемого средствами силовой электроники. Представлена схема технической реализации принципа частотного преобразования, разработана стратегия управления, обеспечивающая координацию функционирования элементов, образующих целостную систему, создана имитационная модель преобразователя. С помощью указанной модели воспроизведены некоторые технические характеристики, иллюстрирующие качество процесса преобразования.  

Cuvinte-cheie
Фазорегулирующий трансформатор,

силовые электронные коммутаторы, коэффициент гармонических искажений