Hybrid synchronized control of pwm converters of six-phase system with two dc sources
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
383 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-27 15:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.313.3 (17)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
OLESCHUK, Valentin; ERMURATSKII, Vladimir. Hybrid synchronized control of pwm converters of six-phase system with two dc sources. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 168-173. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Hybrid synchronized control of pwm converters of six-phase system with two dc sources

Reglarea hibridă sincronizată a convertizoarelor de tip modulat a sistemului cu şase faze cu două surse de curent continuu

Гибридное синхронное регулирование шим-преобразователей шестифазной системы с двумя источниками постоянного тока


CZU: 621.313.3
Pag. 168-173

Oleschuk Valentin, Ermuratskii Vladimir
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2017


Rezumat

Study of dual three-phase (six-phase) drive with open-windings of induction motor, feeding by four inverters with combined PWM control, and supplied by two dc-links, has been executed in the paper. Combined switching strategy and scheme of modulation assures equivalence of the phase fundamental voltages of the system for the case of non-equal voltages of two dc-sources. Symbiosis of combined switching strategy with algorithms of synchronized PWM (applied for separate control of four inverters) insures continuous symmetries of waveforms of the phase voltages, with synchronization of the output voltages of inverters.

S-au studiat procesele în sistemul acţionărilor electrice cu şase faze în baza motorului inductiv cu înfăşurări deschise, alimentată de la patru invertoare de tip modulat şi cu două surse de curent continuu. S-a demonstrat că strategia de control combinat a invertoarelor asigură echivalenţa tensiunilor de fază a sistemului cu şase faze pentru cazul tensiunilor neechilibrate a ambelor surse de curent continuu. Simbioză strategiei de control combinat cu algoritmii modulării sincrone (utilizat la reglarea invertoarelor), asigură simetria şi sincronizarea continuă a formei tensiunilor de fază în sistemul cu şase faze.

Исследованы процессы в сдвоенной трехфазной (шестифазной) системе с двумя источниками постоянного тока на базе асинхронного электродвигателя с разомкнутыми обмотками, питающегося от четырех ШИМ-инверторов. Показано, что использование комбинированной схемы ШИМ-регулирования инверторов позволяет обеспечить равные значения фазных напряжений в шестифазной системе в случае неодинаковых напряжений двух источников постоянного тока. При этом благодаря симбиозу гибридной схемы управления инверторами с алгоритмами синхронной модуляции, на всем диапазоне регулирования обеспечивается симметрия и синхронизация форм фазных выходных напряжений системы шестифазного электропривода.

Cuvinte-cheie
induction motor with open-end windings, modulation strategy,

PWM voltage control

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Oleşciuc, V.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ermuraţchii, V.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p><strong>Hybrid synchronized control of pwm converters of six-phase system with two dc sources</strong></p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-4123-5-3</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>induction motor with open-end windings</subject>
<subject>modulation strategy</subject>
<subject>PWM voltage control</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>621.313.3</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p><em>Study of dual three-phase (six-phase) drive with open-windings of induction motor, feeding by four inverters with combined PWM control, and supplied by two dc-links, has been executed in the paper. Combined switching strategy and scheme of modulation assures equivalence of the phase fundamental voltages of the system for the case of non-equal voltages of two dc-sources. Symbiosis of combined switching strategy with algorithms of synchronized PWM (applied for separate control of four inverters) insures continuous symmetries of waveforms of the phase voltages, with synchronization of the output voltages of inverters. </em></p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p><em>S-au studiat procesele &icirc;n sistemul acţionărilor electrice cu şase faze &icirc;n baza motorului inductiv cu &icirc;nfăşurări deschise, alimentată de la patru invertoare de tip modulat şi cu două surse de curent continuu. S-a demonstrat că strategia de control combinat a invertoarelor asigură echivalenţa tensiunilor de fază a sistemului cu şase faze pentru cazul tensiunilor neechilibrate a ambelor surse de curent continuu. Simbioză strategiei de control combinat cu algoritmii modulării sincrone (utilizat la reglarea invertoarelor), asigură simetria şi sincronizarea continuă a formei tensiunilor de fază &icirc;n sistemul cu şase faze. </em></p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p><em>Исследованы процессы в сдвоенной трехфазной (шестифазной) системе с двумя источниками постоянного тока на базе асинхронного электродвигателя с разомкнутыми обмотками, питающегося от четырех ШИМ-инверторов. Показано, что использование комбинированной схемы ШИМ-регулирования инверторов позволяет обеспечить равные значения фазных напряжений в шестифазной системе в случае неодинаковых напряжений двух источников постоянного тока. При этом благодаря симбиозу гибридной схемы управления инверторами с алгоритмами синхронной модуляции, на всем диапазоне регулирования обеспечивается симметрия и синхронизация форм фазных выходных напряжений системы шестифазного электропривода.</em></p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>