LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
886 32
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 15:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.1 (17)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Ilia; CARPOV, Boris. LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 50-51. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României

OEL 400KV Smardan - Vulcaneshti as an alternative of electric power connection between the Republic of Moldova and Romania

ЛЭП 400 КВ Смардан - Вулкэнешть как альтернатива межсистемной электроэнергетической связи между Республикой Молдова и Румынией


CZU: 621.311.1
Pag. 50-51

Timofte Ilia, Carpov Boris
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2017


Rezumat

Este propusă interconexiunea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Romaniei prin intermediul LEA-400 kV Smardan - Vulcăneşti în cadrul proiectelor LEA Isaccea – Vulcăneşti - Chişinău, Iaşi – Ungeni - Chisinău şi Suceava - Bălţi pentru aderărea Republicii Moldova la ENTSO-E .  

Предложена межсистемная электроэнергетическая связь между Республикой Молдова и Румынией посредством ВЛЭП-400кВ Смардан - Вулкэнешть в рамках проекта Исакча – Вулкэнешть - Кишинэу, Иассы – Унгены - Кишинэу и Сучава - Бэлць для вступления Молдовы в ЕНТСО-Э.   

Cuvinte-cheie
sistem electroenergetic, Republica Moldova,

inrerconexiune, staţie Back-Back, ENTSO-E,

Romania

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Timofte, I.S.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Carpov, B.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p><strong>LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi Rom&acirc;niei</strong></p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-4123-5-3</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>sistem electroenergetic</subject>
<subject>inrerconexiune</subject>
<subject>Republica Moldova</subject>
<subject>Romania</subject>
<subject>staţie Back-Back</subject>
<subject>ENTSO-E</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>621.311.1</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p><em>Este propusă interconexiunea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Romaniei prin intermediul LEA-400 kV Smardan - Vulcăneşti &icirc;n cadrul proiectelor LEA Isaccea &ndash; Vulcăneşti - Chişinău, Iaşi &ndash; Ungeni - Chisinău şi Suceava - Bălţi pentru aderărea Republicii Moldova la ENTSO-E . </em>&nbsp;</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p><em>Предложена межсистемная электроэнергетическая связь между Республикой Молдова и Румынией посредством ВЛЭП-400кВ Смардан - Вулкэнешть в рамках проекта Исакча &ndash; Вулкэнешть - Кишинэу, Иассы &ndash; Унгены - Кишинэу и Сучава - Бэлць для вступления Молдовы в ЕНТСО-Э. </em>&nbsp;&nbsp;</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>