LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
883 32
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 15:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.1 (17)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Ilia; CARPOV, Boris. LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 50-51. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României

OEL 400KV Smardan - Vulcaneshti as an alternative of electric power connection between the Republic of Moldova and Romania

ЛЭП 400 КВ Смардан - Вулкэнешть как альтернатива межсистемной электроэнергетической связи между Республикой Молдова и Румынией


CZU: 621.311.1
Pag. 50-51

Timofte Ilia, Carpov Boris
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2017


Rezumat

Este propusă interconexiunea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Romaniei prin intermediul LEA-400 kV Smardan - Vulcăneşti în cadrul proiectelor LEA Isaccea – Vulcăneşti - Chişinău, Iaşi – Ungeni - Chisinău şi Suceava - Bălţi pentru aderărea Republicii Moldova la ENTSO-E .  

Предложена межсистемная электроэнергетическая связь между Республикой Молдова и Румынией посредством ВЛЭП-400кВ Смардан - Вулкэнешть в рамках проекта Исакча – Вулкэнешть - Кишинэу, Иассы – Унгены - Кишинэу и Сучава - Бэлць для вступления Молдовы в ЕНТСО-Э.   

Cuvinte-cheie
sistem electroenergetic, Republica Moldova,

inrerconexiune, staţie Back-Back, ENTSO-E,

Romania

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-56309</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția III</cfVol>
<cfStartPage>50</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-4123-5-3</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56309</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><strong>LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi Rom&acirc;niei</strong></p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>sistem electroenergetic; inrerconexiune; Republica Moldova; Romania; staţie Back-Back; ENTSO-E</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>Este propusă interconexiunea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Romaniei prin intermediul LEA-400 kV Smardan - Vulcăneşti &icirc;n cadrul proiectelor LEA Isaccea &ndash; Vulcăneşti - Chişinău, Iaşi &ndash; Ungeni - Chisinău şi Suceava - Bălţi pentru aderărea Republicii Moldova la ENTSO-E . </em>&nbsp;</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p><em>Предложена межсистемная электроэнергетическая связь между Республикой Молдова и Румынией посредством ВЛЭП-400кВ Смардан - Вулкэнешть в рамках проекта Исакча &ndash; Вулкэнешть - Кишинэу, Иассы &ndash; Унгены - Кишинэу и Сучава - Бэлць для вступления Молдовы в ЕНТСО-Э. </em>&nbsp;&nbsp;</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-2700</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-54742</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-2700</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-2700-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Timofte</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ilia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-54742</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-54742-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Carpov</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Boris</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>