Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
637 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-07 11:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (513)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1736)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), pp. 139-144. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic

Radu Petrescu and the condition of the meta-erotic novel

CZU: 821.135.1.09

Pag. 139-144

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2017


Rezumat

Matei Iliescu, by Radu Petrescu is one of the first Romanian novels to launch the bookish dialogue with the memory of the erotic paradigm of literature. It’s a novel about the erotic speech, about the erotic literature and its characters. Eros becomes a metatheme, an illustration of the world erotic prototypes in the post-modernism mirror. The Eroticon of the mirror, the theatre of seduction, the Eroticon of the window, the idyllic and love-passion erotology etc., are redesigned and rewritten according to the poetics of the „Targoviste School”. The romantic fable between Matei and Dora becomes a novel narrative occasion for a rewrite of the old love prototypes in a post-modernist key to test their validity in a paper world, in a world of library.  

Matei Iliescu de Radu Petrescu este unul dintre primele romane românești care deschid dialogul livresc cu memoria paradigmei erotice a literaturii. E un roman despre discursul erotic, despre literatura erotică și personajele ei. Erosul devine o metatemă, o ilustrare în oglinda postmodernității a arhetipurilor erotice ale lumii. Eroticonul oglinzii, teatrul seducției, eroticonul ferestrei, erotologia idilică și cea a iubirii-pasiune etc. sunt regândite și rescrise în conformitate cu poetica „Școlii de la Târgoviște”. Fabula amoroasă dintre Matei și Dora devine prilej narativ în roman pentru o rescriere a vechilor arhetipuri ai iubirii într-o cheie postmodernistă, care să le testeze validitatea într-o lume de hârtie, o lume a bibliotecii.  

Cuvinte-cheie
eroticon, erotologie, ficțiune amoroasă, cod postmodernist,

convenţie, rescriere

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-56218</doi_batch_id>
<timestamp>1664845048</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<issue>3(46)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Nina</given_name>
<surname>Corcinschi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>139</first_page>
<last_page>144</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>